Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

MONOGRAFIE

Opis programu

Termin składania aplikacji

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 29.11.2021 r. włącznie (liczy się data zamknięcia wniosku w Bazie).


CZYTAJ WIĘCEJ »

MONOGRAFIE – Adiustacje

Opis programu

Finansowanie adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydawcę zagranicznego. Konkurs realizowany w ramach programu MONOGRAFIE.

Termin składania aplikacji

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.


CZYTAJ WIĘCEJ »