Klub Stypendystów FNP przyznał Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Przemysław Swatek z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu został zwycięzcą tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Wyróżnienie zostało przyznane i wręczone 24 maja br. podczas dorocznego spotkania Klubu Stypendystów Fundacji, które w tym roku odbyło się w Toruniu.

Nagroda została ustanowiona dziesięć lat temu z inicjatywy stypendystów Fundacji dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Jest przyznawana młodym doktorom, którzy obok wybitnych osiągnięć  naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Wysokość nagrody, fundowanej corocznie przez Klub i Fundację, wynosi 5 tys. zł.

Do tegorocznej, IX edycji Nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych ośmioro kandydatów. Zostali oni ocenieni przez 45 członków Klubu Stypendystów FNP. W finałowym etapie konkursu znalazło się troje kandydatów:

1. Dr Przemysław Swatek z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, wyróżniony m.in. za wolontariat: indywidualne zajęcia dla niepełnosprawnych uczniów i studentów.

2. Dr Małgorzata Perycz z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie, wyróżniona za działanie aktywizujące i kulturotwórcze.

3. Dr Piotr Psuja z  Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, wyróżniony za popularyzację nauk ścisłych i technicznych oraz idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia.

Laureat Nagrody ? dr Przemysław Swatek pochodzi z Kłodzka, jak sam podkreślił w swoim wystąpieniu finałowym – małej miejscowości na Dolnym Śląsku, do której zapewne nie wróci pracować naukowo, ale do której wraca, aby dać szansę innym na poznanie tajemnic wiedzy. Studia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie związał się z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Doktorat pt.?Wpływ hybrydyzacji f-d na własności fizyczne wybranych międzymetalicznych związków ceru i uranu? obronił w 2013 roku. Zarówno rozprawa doktorska, jak i publikacje dr. Swatka, zyskały uznanie Rady Naukowej jego Instytutu, która rekomendowała go do Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Nauki, a także Nagrody Polskiego Towarzystwa Naukowego. Poza niewątpliwą pasją naukową, członkowie Klubu Stypendystów FNP zwrócili uwagę na aktywność popularyzatorską  dr. Swatka ? bierze on udział m.in. w działaniach Cyrku Fizycznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki czy Giełdy Kół Naukowych. Tegoroczny laureat Nagrody Rojszczaka nie poprzestaje jednak na tym; wyjeżdża także w ?teren?, tam gdzie Festiwal Nauki jest nieznany – i obok pokazywania doświadczeń fizycznych, przygotowuje młodzież do matury i innych egzaminów. Przemysław Swatek poświęca swój czas również na pracę w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z niepełnosprawnymi, często porzuconymi przez rodziców dziećmi.

Więcej informacji o Nagrodzie im. Artura Rojszczaka 

Laureatowi i finalistom serdecznie gratulujemy!

Cofnij