Klub Stypendystów FNP przyznał tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Klub Stypendystów FNP wyłonił zwycięzcę tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Laureatem wyróżnienia został dr Krzysztof Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doceniony za wspieranie kultury pamięci przy wykorzystaniu nowoczesnych metod edukacyjnych promujących pozytywne wartości i wzorce.

 

Do konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka zgłoszono w tym roku 11 kandydatów. W finale znalazło się trzech uczonych ? oprócz laureata byli to także:

  • dr Ryszard Praszkier z Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniony za łączenie nauki z działaniami na rzecz mobilizacji społeczności lokalnych w sytuacjach problemowych.
  • dr Tomasz Gackowski z Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniony za odwagę w badaniu zagadnień zaniedbanych i wykorzystanie wiedzy w służbie dla drugiego człowieka.

Zwycięzcę konkursu wyłoniono podczas Wiosennego Zjazdu Klubu Stypendystów FNP, który odbył się w dniach 24-27 maja w Przegorzałach pod Krakowem.

Dr Krzysztof Mazur, Laureat Nagrody im. Artura Roszjczaka w 2012 roku ukończył politologię oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jego zaintersowania naukowe dotyczą tożsamości człowieka i społeczeństwa w kontekście historii najnowszej. Swoją rozprawę doktorską poświęcił myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w pierwszym okresie działalności. Projekt Solidarności został w tej pracy umieszczony w szerokim kontekście kulturowym, z uwzględnieniem metod badawczych politologii, filozofii, socjologii, historii oraz filologii. Autor dowodzi, iż programowy dorobek ?pierwszej Solidarności? wciąż może być inspirujący dla współczesnej myśli politycznej – także w wymiarze międzynarodowym.

Laureat był koordynatorem projektów Fundacji Instytut Tertio Millennio i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Był także członkiem zespołu ?Kultura pamięci ? tożsamość Małopolski? mającego na celu szukanie innowacyjnych metod edukacyjnych propagujących małopolskie dziedzictwo kulturowe. Jako kierownik Archiwum Medialnego Jana Pawła II nagrał ponad 100 notacji filmowych pokazujących papieża z bardzo wielu pespektyw. Od 2002 roku jest członkiem redakcji kwartalnika ?Pressje? a od 2008 r. Prezesem Klubu Jagiellońskiego. Dr Krzysztof Mazur jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Szkoły im. Pawła Włodkowica. Celem jego działalności w tym zakresie jest uczynienie z Krakowa i Małopolski międzynarodowego centrum badawczo-edukacyjnego zajmującego się prawami człowieka. Wszystkie wspomniane zadania mają jeden wspólny mianownik: odkrywanie w wydarzeniach minionych klucza do zrozumienia współczesności oraz odnajdywanie w nich wzorców do postępowania w przyszłości.

Laureatowi i finalistom serdecznie gratulujemy!

Cofnij