Kolejne sukcesy laureatów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Z dumą informujemy, że laureaci programów FNP otrzymali w październiku wiele prestiżowych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Oto niektóre z nich.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W październiku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała Nagrody Ministra. ? To wyróżnienie za osiągnięcia na różnych polach działalności akademickiej i naukowej. Naukowcy w swojej karierze zawodowej spełniają bowiem różne role i poświęcają się różnym celom ? podkreśliła minister nauki podczas uroczystości wręczenia nagród. Nagrody otrzymali m.in.:

  • prof. dr hab. Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański, uczestnik projektu realizowanego w ramach programu TEAM FNP, w kategorii badania podstawowe
  • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, laureat programu MISTRZ FNP, w kategorii badania na rzecz rozwoju społeczeństwa
  • prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski, laureat programów START i Idee dla Polski FNP, za wybitne osiągnięcia naukowe
  • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, laureatka programu WELCOME FNP, za wybitne osiągnięcia naukowe
  • prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Uniwersytet Warszawski, laureat programu START, za wybitne osiągnięcia naukowe
  • prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, laureat programów SUBIN, BITECH, MILAB, za całokształt dorobku
  • dr hab. Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski, laureat programów START, Homing Plus oraz INTER FNP, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. ?Kwantyzacja i deformacje powierzchni Riemanna w kwantowych teoriach pola i teorii strun?
  • dr hab. inż. Patrycja Ciosek, Politechnika Warszawska, laureatka programu START ? za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. ?Matryce czujnikowe (elektroniczny język) ? nowe koncepcje i zastosowania?
  • dr Krzysztof Goryński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat Stypendiów konferencyjnych FNP ? za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora, w tym rozprawę doktorską pt. ?Application of solid-phase microextraction and quantitative structure-retention relationships as novel tools for multi-compound bioanalysis?
  • prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka, laureat programu MISTRZ ? za osiągnięcia dydaktyczne, w tym za książkę pt. ?Ordinary Differential Equations and Mechanical Systems?

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są co roku za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Więcej informacji

Nagrody Naukowe POLITYKI

Tygodnik ?Polityka? już po raz 15. wyłonił pięcioro laureatów Nagród Naukowych POLITYKI, z czego aż troje otrzymało wcześniej stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Młodzi naukowcy zostali uhonorowani stypendiami w wysokości 30 tys. złotych.

W kategorii nauki ścisłe nagrodzono naszą laureatkę, dr Agatę Karską, astrofizyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zajmuje się fizyką powstawania gwiazd. W kategorii nauki o życiu laureatem został biolog dr Paweł Szczęsny z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który zajmuje się m.in. metodą przewidywania ryzyka wystąpienia śmierci łóżeczkowej u niemowląt. W dziedzinie nauk humanistycznych stypendium otrzymał dr Jan Kwapisz, filolog klasyczny z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który bada poezję z okresu hellenistycznego.

Z kolei w gronie finalistów znalazło się aż czterech laureatów programu START FNP: dr Joanna Kowalska (chemiczka), dr Joanna Nynca (biolog), dr hab. inż. Łukasz Madej specjalizujący się w inżynierii materiałowej oraz dr n. med. Ewa Marta Wunsch, która prowadzi badania z zakresu medycyny. Każdy z nich otrzymał od tygodnika ?Polityka? stypendium w wysokości 10 tysięcy zł.

Nagrody Naukowe POLITYKI są przyznawane od 15 lat młodym badaczom, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 377 osób.

Więcej o tegorocznych laureatach konkursu

Nagrody NCN

W październiku wręczono także Nagrody NCN 2015. Laureatami Nagród zostali: dr hab. Michał Bilewicz, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programów START i FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ?za pokazanie trójczynnikowej struktury współczesnego antysemityzmu i jej psychologicznych konsekwencji?, laureat START dr hab. Wiesław Babik, biolog ewolucyjny z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego ?za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC?, oraz prof. dr hab. Piotr Śniady z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiej Akademii Nauk, laureat programu START, ?za znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej?.

Nagrody NCN są przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej. Do konkursu zgłoszono 72 kandydatów. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji o Nagrodach

Plebiscyt ?Polacy z werwą?

Dwóch laureatów programu START zostało ?Polakami z werwą? w III edycji plebiscytu PKN Orlen. W kategorii nauka tytuł ?Polaka z werwą? otrzymała dr hab. Marta Bucholc z Instytutu Socjologii UW, socjolog i filozof, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, a w kategorii medycyna ?Polakiem z werwą? został dr n. med. Michał Kamiński z Centrum Onkologii w Warszawie, który w swojej pracy naukowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem endoskopowym wczesnych nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego.

Celem plebiscytu jest pokazanie młodych, utalentowanych Polaków, którzy, jak piszą organizatorzy, ?dzięki swojej wiedzy, talentowi, ale też pasji i wytrwałości tworzą rzeczy wielkie, nieznane szerszej opinii publicznej?. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 50 tys. złotych.

Więcej informacji o laureatach plebiscytu

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu dr n. med. Michał Kamiński, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska.

 

 

 

Cofnij