Kolejni młodzi rodzice-naukowcy wrócą do pracy badawczej dzięki wsparciu programu Pomost

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki V edycji programu Pomost, skierowanego do rodziców wracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad małym dzieckiem. Trzynaścioro utalentowanych badaczy, dzięki finansowaniu w wysokości prawie 4,4 mln złotych, będzie miało szansę na stworzenie komfortowych warunków pracy, pozwalających im na pogodzenie kariery naukowej z rodzicielstwem.

Wśród laureatów obecnej edycji jest pierwszy w historii programu Pomost tata-naukowiec, dr Łukasz Szyrwiel z Akademii Medycznej we Wrocławiu, który na realizację projektu z dziedziny chemii bionieorganicznej, otrzymał 220 tys. złotychWyniki prowadzonych przeze mnie badań dostarczą informacji czy pewne związki chemiczne będą efektywniej wiązać jony metali i czy mogą wykazywać właściwości, które pozwolą na ich przyszłą aplikację w obrazowaniu medycznym. Warte podkreślenia jest również to, że przyznane finansowanie umożliwi mi zarówno realizację podjętych celów naukowych, jak i rozbudowę współpracy naukowej z innymi zespołami naukowymi w tym interdyscyplinarnym projekcie. Program Pomost to dla mnie jednak nie tylko środki finansowe i wyróżnienie obranego kierunku naukowego. Jako laureat czuję, że po przerwie „wróciłem do gry” – mówi dr Szyrwiel.

Inna z laureatek, dr Karolina Archacka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki finansowaniu w wysokości blisko 400 tys. złotych, będzie realizować projekt z dziedziny biologii komórki. Wyniki badań prowadzonych przez młodą mamę mogą przyczynić się do opracowania nowej, skutecznej terapii komórkowej chorób mięśni szkieletowych, jak również pomóc osobom, dla których transplantacja komórek macierzystych będzie szansą na przywrócenie sprawności mięśni szkieletowych, uszkodzonych np. w wyniku wypadków komunikacyjnych. Przyglądając się znanym mi naukowcom-rodzicom, spełnionym zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym, wiem, że te dwa światy można ze sobą pogodzić. Wymaga to dużej samodyscypliny, wytrwałości i siły, ale jest możliwe. Narodziny mojego synka były początkiem nowego rozdziału w moim życiu. Cieszę się, że dzięki wsparciu i życzliwości wielu osób ciągle jest w nim miejsce na moją pracę i zarazem pasję, jaką jest nauka – wyjaśnia dr Archacka.

W rozstrzygniętej właśnie edycji programu Pomost finansowanie na prowadzenie badań w obszarze Bio, Info, Technootrzymały również: dr Katarzyna Cieślik-Boczula z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Dorota Dworakowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dr Agata Fronczak z Politechniki Warszawskiej, dr Jolanta Kowalewska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr Izabela Sierocka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Dorota Szczęsna-Iskander z Politechniki Wrocławskiej, dr Oksana Volnianska z Instytutu Fizyki PAN i dr Sylwia Waśkiewicz z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Laureatkami w dziedzinach spoza obszaru Bio, Info, Techno zostały: dr Monika Niska z Akademii Pomorskiej w Słupsku, która będzie realizować projekt z dziedziny paleogeografii i dr Ewa Manikowska z Instytutu Sztuki PAN, prowadząca badania w dziedzinie historii.

Laureaci programu POMOST (V/2012):

Projekty laureatów programu Pomost w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe projekty są finansowane ze środków własnych FNP.

Kolejna szansa dla naukowców-rodziców

Nabór do kolejnej edycji programu Pomost rozpocznie się 15 sierpnia b.r. Dokumentację konkursową oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programu.

Kontakt:

Marta Michalska-Bugajska, Specjalista ds. Informacji i Promocji, Zespół programów finansowanych z funduszy strukturalnych
Tel. (22) 216 60 12; e-mail: bugajska@fnp.org.pl

Cofnij