Konferencja ?Innowacyjna Europa? już w październiku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 27?28 października w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. ?Innowacyjna Europa?, której organizatorami są założyciele Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Konferencja będzie zarówno miejscem debaty o przyszłości innowacji, jak i podsumowaniem sześciu miesięcy prac Koalicji. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest partnerem konferencji.

Konferencję zainauguruje sesja poświęcona wyzwaniom legislacyjnym dla ekosystemu innowacji. Kolejne panele dotyczyć będą m.in. narzędzi, które wspierają powstawanie innowacji i ich finansowania. W pierwszym dniu swoje prelekcje wygłoszą także zaproszeni goście, m.in. międzynarodowej sławy brytyjski lekarz i naukowiec prof. Richard Frąckowiak, autor komputerowej mapy mózgu nominowany do Nagrody Europejskiego Wynalazcy prof. Wiesław Nowiński oraz amerykański specjalista transferu technologii Louis Berneman. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim praktyczne warsztaty i inspirujące wykłady, a także prezentacje polskich naukowców i start-upów o ich międzynarodowych sukcesach. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również wyniki prac grup roboczych Koalicji, w tym raporty dotyczące wybranych obszarów.

Wśród zaproszonych na konferencję gości są zagraniczni i polscy prelegenci zajmujący się tematem innowacji, a także przedstawiciele całego polskiego ekosystemu innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy oraz politycy.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy, została powołana w kwietniu br. Celem jej działania jest stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

KPI na początku działalności powołała cztery grupy robocze, których celem jest wypracowanie proinnowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Tematy objęte pracami KPI to:

  • Komercjalizacja badań i formy inwestowania w projekty o podwyższonym ryzyku
  • System podatkowy a proces innowacji
  • Regulacje prawne
  • Współpraca nauki z biznesem

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.ie2015.pl

Więcej informacji o KPI: www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

Organizator konferencji: Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Partnerzy strategiczni: Grupa Energa, Intel, Polpharma, T-Mobile
Partnerzy instytucjonalni: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy/Sponsorzy: Grupa LOTOS, Miasto Gdańsk, Res Publica, Samsung, Startup Poland, PwC, Wardyński i Wspólnicy

Cofnij