Konferencja „Nauka idzie w biznes”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

7 listopada b.r. w Warszawie odbyła się konferencja ?Nauka idzie w? biznes? organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poświęcona współpracy przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji wyników badań. W trakcie konferencji miała miejsce również prezentacja projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a jednym z prelegentów był Dawid Nidzworski, laureat programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
Głównym tematem konferencji były założenia i cele Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Wiceminister Iwona Wendel wyjaśniła, że nie będzie on prostą kontynuacją Programu Innowacyjna Gospodarka, a środki będą koncentrowane przede wszystkim na konkretnych obszarach, czyli tzw. ?inteligentnych specjalizacjach?. W nowym programie największy nacisk zostanie położony na pobudzenie innowacyjności gospodarki poprzez podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie nakładów prywatnych na sferę B+R oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji i umiędzynarodowienia badań naukowych.
 
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się także z przykładami innowacyjnych projektów mających zastosowanie w gospodarce, współfinansowanych w ramach PO IG, m.in. z:
 
– FLARIS LAR 1, małym samolotem odrzutowym klasy Business Jet, opracowanym przez firmę Metal Master
– otwartym w październiku b.r. w Łodzi BioNanoParkiem, którego celem jest komercjalizacja badań naukowych z zakresu biotechnologii
– bioczujnikiem do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym.
 
Ten ostatni projekt został opracowany przez Dawida Nidzworskiego z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, laureata programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który jest realizowany dzięki funduszom strukturalnym w ramach działania 1.2 PO IG, ?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki?. Celem projektu młodego uczonego jest sprawdzenie możliwości opracowania bioczujnika (urządzenia elektronicznego połączonego z materiałem biologicznym) w celu szybkiego wykrywania wirusa grypy w materiale środowiskowym: wymazie z gardła pacjenta, wymazie z gardła ptaków bądź produktach spożywczych. Innowacyjność tego projektu polega na próbie miniaturyzacji bioczujnika oraz opracowaniu nowego sposobu łączenia elementów biologicznych z układami elektronicznymi. W przypadku komercjalizacji, rutynowe stosowanie biosensora w gabinetach lekarskich przyniosłoby znaczne oszczędności dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Według danych Ministerstwa w ramach realizowanego od 2007 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarto dotąd 10,5 tys. umów o wartości 32,7 mld złotych, udzielono wsparcia ponad 7 tys. przedsiębiorstw, a w realizowane projekty zaangażowane jest 870 jednostek naukowych i 11 tys. naukowców.
 

Cofnij