Konkursy w programach HOMING i POWROTY rozstrzygnięte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła piąte konkursy w programach HOMING i POWROTY. Finansowanie w wysokości niemal 12 mln złotych otrzyma piętnaścioro młodych badaczy, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R.

W ramach programu HOMING jedenastu młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy będzie realizować projekty o charakterze staży podoktorskich. Laureaci piątego konkursu w tym programie otrzymają granty w wysokości niemal 9 mln zł. Z kolei program POWROTY umożliwi czworgu badaczom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem i pracą poza obszarem nauki. Na prowadzenie badań laureaci piątego konkursu w programie POWROTY otrzymają ponad 3 mln zł. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista grantobiorców programu HOMING 5/2018

Lista grantobiorców programu POWROTY 5/2018

Do piątego konkursu w programie HOMING zgłoszono 54 wnioski. Laureaci konkursu będą realizować swoje projekty badawcze we współpracy z 25 zagranicznymi i 6 krajowymi partnerami naukowymi, a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozwolą na sfinansowanie 14 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla młodych naukowców ? studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolegi do piątego konkursu w programie POWROTY zgłoszono 35 projektów. Swoje projekty laureaci będą realizować we współpracy z pięcioma zagranicznymi i dwoma polskimi partnerami naukowymi a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą też na sfinansowanie stypendiów dla dziecięciu młodych naukowców: studentów i doktorantów.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w wyniku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Program HOMING wspierał badaczy powracających lub przyjeżdżających z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu przyznawane były dwuletnie granty w wysokości ok. 800 tys. zł na projekty o charakterze stażu podoktorskiego. Projekty mogły być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

W pięciu konkursach przeprowadzonych w programie HOMING Fundacja przyznała 52 granty na kwotę 39,4 mln zł. W realizację tych projektów jest zaangażowanych w sumie ponad 100 naukowców.

plansza HOMING_wyniki_konkursu

Program POWROTY skierowany był do badaczy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki. Wysokość dwuletnich grantów w tym programie wynosiła ok. 800 tys. zł. Projekty mogły być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

W pięciu konkursach w tym programie granty w wysokości 14,7 mln złotych otrzymało 19 naukowców, a w realizację projektów zaangażowało się ponad 60 badaczy.

plansza POWROTY_ wyniki_konkursu

W obu programach dofinansowanie przeznaczone było dla młodych doktorów ? niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogły być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Z otrzymanych środków laureaci mogą sfinansować m.in. wynagrodzenia, stypendia, a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokryć inne koszty związane z prowadzeniem prac B+R.

Więcej informacji na stronach programów: HOMING i POWROTY.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

 

 

Cofnij