Konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility rozstrzygnięte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Znamy już laureatów ostatnich konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na innowacyjne prace prowadzone w 17 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 59 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu laureatów piątego konkursu w programie TEAM (konkurs nr 5/2017). Wyłoniono ich spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei ponad 14 mln zł łącznie na realizację projektów B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki otrzyma czterech badaczy nagrodzonych w piątym konkursie w programach TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility (konkursy nr 5/2017). Zostali oni wybrani z grona 29 kandydatów. Laureaci będą prowadzili badania we współpracy z 5 partnerami gospodarczymi z Polski, 7 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 6 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 15 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 14 stypendystów ? studentów i doktorantów.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat. Laureaci zostali wyłonieni w konkursie w ramach trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, także TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

W pięciu konkursach przeprowadzonych od 2016 r. w programie TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 55 grantów na łączną kwotę 186 mln zł. Środki te są wykorzystane do prowadzenia przełomowych badań naukowych w zespołach badawczych kierowanych przez doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy. Łącznie w realizację projektów jest zaangażowanych ponad 300 badaczy i badaczek.

 

Statystyki TEAM

 

W programach TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facilityy i Core Facility PLUS zorganizowano natomiast łącznie 13 konkursów, w ramach których nagrodzono 37 projektów na łączną kwotę 121 mln zł. W realizację prac B+R związanych z powstawaniem produktu, procesu produkcyjnego i usług badawczych o dużym znaczeniu dla gospodarki zaangażowanych jest w sumie ponad 270 badaczy i badaczek.

 

Statystyki TT_CF_CFPlus

Na zdjęciu: dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywca grantu w programie TEAM_fot. OneHD

Logotypy_pasek_PL

Cofnij