Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa

NIP: 526-03-11-952

REGON: 012001533

KRS: 0000109744

tel.: 22 845 95 00

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon kontaktowy

Temat*

Wiadomość