Krakowscy badacze odkrywają tajemnice chorób neurodegeneracyjnych

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Międzynarodowy zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, rozszyfrował strukturę atomową jednego z kluczowych komórkowych ?ochroniarzy? ? białka Elp3. Cząsteczka ta odpowiada za poprawną produkcję wszystkich innych białek komórkowych, przeciwdziałając tym samym chorobom neurodegeneracyjnym. O wynikach badań krakowskich uczonych ? wśród których są laureaci programów FNP – można przeczytać w ?Nature Communications?.

Opublikowana w czasopiśmie praca poświęcona jest trójwymiarowym strukturom występującego w różnych organizmach białka Elp3. Autorzy dowodzą w niej, że jego kształt oraz rola pozostaje identyczna nawet w przypadku bardzo odlegle powiązanych ze sobą organizmów, a także rzucają światło na mechanizmy odpowiadające za pełnioną przez nie funkcję. Poznanie struktury białka Elp3 pozwoli naukowcom odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie ono działa, w jaki sposób wpływają na nie mutacje oraz czy jego aktywność da się zablokować.

? Ponieważ mutacje zachodzące w białku Elp3 powiązane są z ciężkimi schorzeniami takimi jak rak czy choroby neurodegeneracyjne, odpowiedzenie na te pytania jest kwestią absolutnie kluczową ? mówi dr Ting-Yu Lin, liderka badań i kierownik projektu w programie HOMING FNP. Zrozumienie budowy białek umożliwi poznanie przyczyn chorób na poziomie molekularnym, a w konsekwencji na opracowanie skuteczniejszych technik diagnostycznych i metod leczenia.

Projekt od samego początku realizowany był w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa grupa badawcza złożona z uczonych z Tajwanu, Francji, Austrii i Polski pracowała w ramach Laboratorium Maxa Plancka kierowanego przez dr. Sebastiana Glatta (www.glatt-lab.pl). Badanie zostało sfinansowane z funduszy pozyskanych z programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Rozpoznanie struktury białka Elp3 możliwe było dzięki wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę laboratoriach Structural Biology Core Facility. Jednostka ta, utworzona dzięki grantowi TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zapewnia wsparcie wewnętrznym oraz zewnętrznym zespołom prowadzącym badania z dziedziny krystalografii oraz kriomikroskopii elektronowej na najwyższym światowym poziomie.

Więcej informacji na jej temat można uzyskać tutaj 

Przeczytaj także:

– o badaniach dr Ting-Yu Lin prowadzonych w ramach grantu HOMING tutaj

– o badaniach dra Sebastiana Glatta realizowanych w ramach grantu FIRST TEAM tutaj 

Na zdjęciu: dr Ting-Yu Lin oraz dr Sebastian Glatt / fot. archiwum prywatne 

 

Cofnij