Kryteria wyboru projektów w MAB w FENG

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W związku z powierzeniem FNP roli Instytucji Pośredniczącej w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz zbliżającymi się terminami naborów w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), Fundacja przygotowuje dokumenty niezbędne do uruchomienia programu.

Informacje i dokumenty przedstawione poniżej mają na celu ułatwienie przygotowania się potencjalnych Wnioskodawców do planowanych naborów.

Kryteria wyboru projektów dla działania MAB były przedstawione Komitetowi Monitorującemu dla 2 priorytetu FENG w dniu 29 marca br.

Harmonogram naborów

Dokumenty do pobrania:

Cofnij