Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla laureata FNP – Prof. Klausa Hahlbrocka

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Prof. Klaus Hahlbrock, niemiecki uczony blisko współpracujący z polskim środowiskiem naukowym,  b. wiceprezes Towarzystwa Maxa Plancka, został odznaczony nadanym przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 21 czerwca br. w Konsulacie Generalnym RP w Monachium.

 

Laudację z tej okazji wygłosił  prezes Fundacji, prof. dr hab. Maciej Żylicz, który m.in. wymienił związki prof. Hahlbrocka z Polską, a także z Fundacją. Niemiecki uczony jest laureatem Honorowego Odznaczenia FNP oraz Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jednym z efektów współpracy FNP z prof. Hahlbrockiem jest porozumienie między Fundacją i Towarzystwem Maxa Plancka, w ramach którego obie instytucje planują wspólne finansowanie przez 10 lat pracy międzynarodowego zespołu badawczego w naukach ścisłych i technicznych, który będzie początkowo pracował w Niemczech, a następnie w Polsce. Dzięki zaangażowaniu profesora Hahlbrocka, który stworzył ideę cyklu polsko-niemieckich konferencji  Science & Art in Europe, w 2010 roku w Warszawie, odbyło się sympozjum Ecology & Biodiversity Research współorganizowane przez Polską Akademię Nauk, Polską Akademię Umiejętności oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polskę z innymi państwami i narodami. Na szczególną uwagę zasługują wysiłki prof. Hahlbrocka, których celem jest rozwój współpracy między polskimi i niemieckimi naukowcami i badaczami, m.in. w 2001 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstało laboratorium biologii strukturalnej, które jest finansowane w całości przez Towarzystwo Maxa Plancka, z kolei w Instytucie Biologii Molekularnej Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie powstało laboratorium finansowane z polskich środków.

 

Prof. Klaus Hahlbrock jest wybitnym biochemikiem, biologiem molekularnym, fitopatologiem roślin. Jego odkrycia naukowe z zakresu metabolizmu roślin, ilościowego określania poziomu mRNA u roślin oraz regulacji transkrypcji genów indukujących obronę roślin przed patogenami lub warunkami stresowymi (np. napromienienie UV) uzyskały międzynarodowe uznanie. Prof. Hahlbrock jest autorem 230 prac naukowych, cytowanych 15 000 razy.

 

Prof. Klaus Hahlbrock należy do Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (obecnie Niemiecka Akademia Narodowa), Akademii Europaea, jest członkiem korespondencyjnym Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizjologii Roślin, a także członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk. Zasiada również w Radzie Naukowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w  Warszawie. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Towarzystwa Wspierania Nauki im. Maxa Plancka. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim I klasy Republiki Federalnej Niemiec, a także jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. nagrody im. Otto-Bayera; nagrody Tate&Lyle Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego; a także Medalu Kopernika przyznawanego przez Polską Akademię Nauk.

Cofnij