Książka Miłosza Stelmacha z serii Monografie FNP nominowana do Nagrody im. Jana Długosza

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Mamy przyjemność poinformować, że książka Miłosza Stelmacha, Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino, wydana w serii Monografie FNP, w Wydawnictwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń), 2020 została nominowana do Nagrody im. Jana Długosza.

Polskie kino najczęściej bywa opisywane przez pryzmat rodzimej historii politycznej i społecznej. Celem książki Miłosza Stelmacha jest wykroczenie poza te ramy i spojrzenie na polską kinematografię doby PRLu w odniesieniu do światowych trendów stylistycznych, panujących w tym okresie w sztuce filmowej. Głównym tematem jest kino modernistyczne, rozumiane w sposób możliwie szeroki jako część rozległego paradygmatu kulturowo-artystycznego, będącego reakcją na doświadczenie powojennej nowoczesności. Jego przejawy możemy odnaleźć w sposobie realizacji poszczególnych utworów (eksponującym subiektywizm, autorefleksyjność i stronę formalną dzieła), ale także instytucjonalno-ekonomicznych uwarunkowaniach kina artystycznego tego okresu oraz jego pozycji w światowym obiegu treści kulturowych.

Miłosz Stelmach doktor nauk o sztuce, absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej ?Ekrany?.

Cofnij