Książki z serii Monografie FNP nagrodzone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z przyjemnością informujemy, że dwie książki z serii Monografie FNP otrzymały nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w konkursie na najlepszą książkę akademicką. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas 22. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej, które odbyły się 23-26 marca 2018 r. 

 

Nagrodzone książki:

  • Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona, książka autorstwa Przemysława Wewióra, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Impulsem do napisania książki była poślednia sława, którą cieszy się Francis Bacon. O filozofie tym często mówi się, że był słabym metodologiem nauki, jeszcze słabszym naukowcem, a na domiar złego ? pierwszym w dziejach bezrefleksyjnym piewcą nieokiełznanego postępu technicznego. Książka ta to próba innego spojrzenia na dziedzictwo Bacona. Jej punktem wyjścia jest krytyka interpretacji, które widzą w filozofie sekularystę i rzecznika prymitywnego utylitaryzmu. Autor odczytuje twórczość Bacona jako filozofię inspirowaną treściami religijnymi. Według filozofa nauka i technika są środkami, za pomocą których ludzie mogą przybliżyć realizację biblijnych przepowiedni dotyczących milenarystycznego królestwa ? ostatniego okresu w dziejach.

Przemysław Wewiór – absolwent studiów magisterskich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji naukowych poświęconych historii filozofii w okresie nowożytnym, zwłaszcza myśli Francisa Bacona i Thomasa Hobbesa. Obecnie przygotowuje się do służby cywilnej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Więcej informacji o książce

  • Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, praca autorstwa Michała Tymowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Tymowski_okl

,,Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zaciekawienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej poznać stronę przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? Kiedy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty, jak się porozumiewali i gdzie organizowali spotkania? W jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Jaki był los afrykańskiej mniejszości żyjącej w Portugalii oraz los portugalskich zbiegów żyjących w Afryce? Jakie było miejsce i znaczenie kobiet w przebiegu owych kontaktów? Co Europejczycy sądzili o Afrykanach, a co Afrykanie o Europejczykach? Jak długo obustronne opinie wynikały z doświadczeń wzajemnego poznawania się i jakim przemianom ulegały? Po jakim czasie i pod wpływem jakich okoliczności zaczęły się one przekształcać w stereotypy?” -fragment wstępu

Michał Tymowski – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii Afryki przedkolonialnej oraz średniowiecznej Europy, zajmuje się historią porównawczą i antropologią polityczną.

Więcej informacji o książce

Więcej informacji o konkursie

Cofnij