InstytucjaPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w tys. zł
Biblioteka Gdańska PANzainstalowanie systemu zabezpieczenia zbiorów specjalnych udostępnianych w czytelniach Biblioteki245, 2
Polska Akademia Umiejętności, Krakówwykonanie systemów ochrony zbiorów397
Biblioteka Jagiellońskazabezpieczenie zbiorów specjalnych w nowo wznoszonym budynku Biblioteki Jagiellońskiej900
Instytut Botaniki PAN, Krakówochrona najcenniejszych zbiorów kolekcji flor współczesnych i kopalnych w Instytucie259, 3
Akademia Muzyczna im. I. J .Paderewskiego w Poznaniuzakup systemu elektronicznej ochrony księgozbioru129, 4
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawieogrodzenie ochronne wydzielonych zbiorów XIX-wiecznych105
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawiedofinansowanie zabezpieczenia zasobów bibliotecznych oraz zbiorów zoologicznych w Stacji Badawczej w Łomnej80
Instytut Historii im.T.Manteuffla PAN w Warszawiemodernizacja Pracowni Atlasu Historycznego90
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocławnowoczesne systemy ochrony najbardziej wartościowych zbiorów Zakładu1 000
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiuuzupełnienie elektronicznego i mechanicznego zabezpieczenia unikatowych zbiorów w Muzeum Medycyny Sądowej2, 2

Cofnij