Laureaci FNP otrzymali EMBO Installation Grant

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Troje laureatów FNP otrzymało prestiżowy EMBO Installation Grant 2018: laureatka programu START dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz laureaci programu FIRST TEAM: dr Michał Szymański z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej.

EMBO Installation Grant jest przyznawany przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, międzynarodową instytucję, do której należy ponad 1800 wybitnych naukowców specjalizujących się w biologii molekularnej. Grant w wysokości 50 tys. euro rocznie na okres od 3 do 5 lat mogą otrzymać młodzi liderzy grup badawczych z Czech, Estonii, Polski, Portugalii i Turcji w celu utworzenia laboratoriów w macierzystych ośrodkach naukowych.

Więcej informacji o naszych laureatach:

Dr Anna Karnkowska jest biolożką, zajmuje się ewolucją molekularną i taksonomią. Otrzymała grant EMBO na projekt ?Evolution of phototrophy in eukaryotes?. Na co dzień pracuje w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji na Wydziale Biologii oraz w grupie badawczej Mikroorganizmów Eukariotycznych Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, gdzie bada mikroorganizmy, m.in. protisty. Jej osiągnięcia badawcze na początkowym etapie kariery zostały docenione m.in. poprzez stypendium w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które otrzymała w 2013 r.

Dr Michał Szymański jest kierownikiem Pracowni Biologii Strukturalnej. Dr Szymański wraz ze swoją grupą badawczą koncentruje się na badaniu struktury enzymów odpowiedzialnych za replikacje i naprawę materiału genetycznego zarówno w komórkach ludzkich, jak również u wirusów i bakterii. Grant EMBO otrzymał na projekt ?Structural basis for DNA repair in human mitochondria?. To kolejny sukces tego badacza, który jest też laureatem programu POLONEZ Narodowego Centrum Nauki i programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jaki otrzymał w 2017 r.

Dr Łukasz Piątkowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. W ramach grantu EMBO zrealizuje projekt ?The role of hydration in cel membrane organization?. Badania te mają na celu wyjaśnienie roli niejednorodnego nawodnienia oraz niedopasowania hydrofobowego w organizacji biomimetycznych błon komórkowych. Dr Piątkowski, jako laureat programu FIRST TEAM, będzie na Politechnice Poznańskiej prowadził także projekt  „HYDRA” – Wyjaśnienie roli niejednorodnego nawodnienia oraz niedopasowania hydrofobowego w organizacji biomimetycznych błon komórkowych, na którego realizację otrzymał od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ponad 2 mln złotych.

W tegorocznej edycji laureatami EMBO Installation Grants zostało 10 młodych wybitnych naukowców z Czech, Polski, Portugalii i Turcji.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Dr Anna Karnkowska / fot. Uniwersytet Warszawski

Cofnij