Laureaci FNP wśród Liderów NCBiR

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dawid Nidzworski_laureat programu VENTURES_fot.Michal JędrakMiło nam poinformować, że w gronie zwycięzców czwartej edycji programu LIDER, których listę ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, znaleźli się laureaci Fundacji:

  • dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej (laureatka programu VENTURES, edycja 3/2009), która na realizację projektu pt. „Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych” otrzyma prawie 1,2 mln złotych,
  •  Dawid Nidzworski z Uniwersytetu Gdańskiego (laureat programu VENTURES, edycja 5/2010), który dzięki dofinansowaniu w wysokości 1,2 mln złotych będzie realizować projekt pt. „Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu”,
  • dr inż. Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej (laureat programu VENTURES, edycja 6/2010), który na realizację projektu pt. „Kondensator elektrochemiczny o wysokiej gęstości energii i mocy operujący w roztworach sprzężonych par redoks” otrzyma prawie 900 tys. złotych,
  • dr Joanna Grzyb z Instytutu Fizyki PAN (laureat programu HOMING PLUS, edycja 1/2010), która na realizację projektu pt. „Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych” otrzyma 1,2 mln złotych,
  • dr Anna Czarnecka z Wojskowego Instytutu Medycznego (laureatka programu START 2011), która na realizację projektu pt. „Hodowle biomimiczne jako innowacyjne narzędzie przedklinicznego testowania nowych leków” otrzyma 1,2 mln złotych,
  • dr inż. Elżbieta Jastrzębska z Politechniki Warszawskiej (laureatka programu START 2012), która dzięki grantowi w wysokości ponad 1 mln złotych będzie realizować projekt pt.  „Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego”
  • dr Szymon Pustelny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (laureat programów START 2007 i 2008 oraz KOLUMB 2011), który otrzyma prawie 1,2 mln złotych na realizację projektu pt. „Nowa generacja magnetometrów atomowych na potrzeby medycyny i przemysłu”.

Program LIDER ma na celu wspieranie młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów i zdobywaniu doświadczenia w zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Jest adresowany do młodych naukowców (do 35 r.ż.), którzy chcę zdobyć doświadczenie w realizacji własnego projektu badawczego oraz podnieść kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym i zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

W czwartej edycji programu zostało nagrodzonych 41 młodych naukowców, którzy na realizację swoich innowacyjnych projektów badawczych otrzymają łącznie aż 43 mln złotych. Pełna lista zwycięzców jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: Dawid Nidzworski, laureat programu VENTURES, fot. Michał Jędrak.

Cofnij