Laureaci FNP wyróżnieni nagrodą Prezesa Rady Ministrów za 2016 rok

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Z dumą informujemy, że wśród osób nagrodzonych za działalność naukową lub naukowo-techniczną znalazło się wielu laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Za wybitny dorobek naukowy z zakresu genetyki nowotworów nagrodzony został prof. dr hab. n. med. Janusz LIMON, laureat Nagrody FNP 2004.

Natomiast prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, laureat programu MISTRZ FNP, otrzymał nagrodę za opracowanie szeregu nowych technik i procedur analitycznych, schematów postępowania, opracowanie kilku rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz stosowanie ich w ważnych dziedzinach, takich jak medycyna czy środowisko.

I nagroda w kategorii osiągnięcie naukowo-techniczne trafiła w ręce laureata programu TEAM-TECH dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego oraz jego zespołu z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wyróżnieni zostali m.in.:

  • dr hab. Krzysztof Ginalski, autor rozprawy Przewidywanie struktury i funkcji białek z Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nowych Technologii (laureat programów TEAM POIG oraz TEAM POIR),
  • dr hab. Michał Krawczyk, autor rozprawy Nagrody w eksperymentach ekonomicznych. Studium metodologiczne z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (laureat programu START),
  • dr hab. Piotr Nowak autor rozprawy Kohomologie grup o współczynnikach w modułach Banacha z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (laureat programu Homing Plus),
  • dr hab. Paweł Pietrukowicz, autor rozprawy Gwiazdy zmienne pulsujące w badaniach struktury i ewolucji Drogi Mlecznej z Centrum Astronomicznego M. Kopernika PAN (laureat programu START),
  • dr hab. inż. Magdalena Szumera, autorka rozprawy Szkła o mieszanej więźbie zawierające wybrane pierwiastki bloku dla zastosowań agrotechnicznych z Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (laureatka programu START).

Wśród wyróżnionych za prace doktorskie znaleźli się m.in.:

  • dr inż. Piotr Brzeski, autor pracy Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej (laureat programu START),
  • dr Jakub Dolata, autor pracy Functional connections between chromatin structure, RNA Polymerase II processivity and alternative splicing in Arabidopsis thaliana, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (laureat programu START),
  • dr inż. Dominik Lewandowski, autor pracy Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białek TROSPA z Ixodes ricinus i OspA z Borrelia burgdorferi, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (stypendysta MPD),
  • dr inż. Maciej Wielgus, autor pracy Algorytmy adaptacyjnej dekompozycji i koncepcja sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (laureat programów START oraz VENTURES).

Pełna lista laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów: LINK

Na zdjęciu dr inż. Maciej Wielgus, fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska

 

Cofnij