Laureaci FNP z nagrodami Premiera

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się siedmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrodę Premiera za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego otrzymali dr hab. Agata Lucyna Starosta oraz dr hab. Wojciech Brzezicki.

Dr hab. Agata Starosta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureatka programu FIRST TEAM, została doceniona za osiągnięcie pt. Rola czynnika elongacyjnego EF-P w biosyntezie białek. Badaczka z Lublina została wyróżniona za analizy o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji, zachodzącej w rybosomach.  

Natomiast drugi laureat, dr hab. Wojciech Brzezicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego to stypendysta programu START, doceniony za osiągnięcie pt. Spinowy, orbitalny i topologiczny porządek w modelach silnie skorelowanych elektronów. Jego teoretyczne rozważania opublikowane w cyklu prac w najlepszych czasopismach fizycznych, nawiązują do realnych materiałów
i stymulują badania eksperymentalne w tej dziedzinie. Badania teoretyczne dr. hab. Brzezickiego są związane z „gorącymi” problemami fizyki, w nowej dziedzinie – materii topologicznej.

Z kolei pięcioro innych laureatów FNP zostało nagrodzonych za wyróżniające się rozprawy doktorskie. Wszyscy oni są stypendystami programu START. Mowa o dr Ewie Zawojskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodzonej za rozprawę Incentive compatibility in stated preference valuation methods (Poprawność motywacyjna w metodach wyceny opartych na preferencjach deklarowanych), dr. Tomaszu Smoleńskim z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę Spektroskopia kropek kwantowych CdSe/ZnSe z pojedynczymi jonami Fe², dr. inż. Mariuszu Tadeuszu Szkodzie z Politechniki Gdańskiej za rozprawę Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym. Grono laureatów zamykają dr Marcin Wrochna z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę The topology of solution spaces of combinatorial problems, oraz dr Łukasz Bola z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę Międzymodalna neuroplastyczność
w ludzkim mózgu
.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Więcej o badaniach dr hab. Agaty Starosty

Zdjęcie: dr hab. Agata Starosta, laureatka trzeciego konkursu FIRST TEAM, jedna z laureatek nagrody Premiera (fot. One HD)

Cofnij