Laureaci FNP z nagrodami Premiera

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

 

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się ośmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrodę Premiera za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego otrzymali dr hab. Agata Lucyna Starosta, dr hab. Wojciech Brzezicki oraz dr hab. Arkadiusz Wudarski.

Dr hab. Agata Starosta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureatka programu FIRST TEAM, została doceniona za osiągnięcie pt. Rola czynnika elongacyjnego EF-P w biosyntezie białek. Badaczka z Lublina została wyróżniona za analizy o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji, zachodzącej w rybosomach.  

Drugi laureat, dr hab. Wojciech Brzezicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego to stypendysta programu START, doceniony za osiągnięcie pt. Spinowy, orbitalny i topologiczny porządek w modelach silnie skorelowanych elektronów. Jego teoretyczne rozważania opublikowane w cyklu prac w najlepszych czasopismach fizycznych, nawiązują do realnych materiałów
i stymulują badania eksperymentalne w tej dziedzinie. Badania teoretyczne dr. hab. Brzezickiego są związane z ?gorącymi? problemami fizyki, w nowej dziedzinie – materii topologicznej.

Natomiast dr hab. Arkadiusz Wudarski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureat Programu Homing 2006 został nagrodzony za podjętą przez niego komparatystykę wieczystoksięgowa, mającą znaczący wpływ na rozwój europejskiego prawa prywatnego, w szczególności na kształtowanie się wspólnotowego prawa majątkowego. Badania potwierdzają potrzebę opracowania wspólnych standardów jakości ksiąg wieczystych w Europie. Ich wyniki mogą być wykorzystane zarówno na płaszczyźnie europejskiej jak i narodowej i posłużyć do reformy krajowych systemów wieczystoksięgowych.

Z kolei pięcioro innych laureatów FNP docenionych zostało za wyróżniające się rozprawy doktorskie. Wszyscy oni są stypendystami programu START. Mowa o dr Ewie Zawojskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodzonej za rozprawę Incentive compatibility in stated preference valuation methods (Poprawność motywacyjna w metodach wyceny opartych na preferencjach deklarowanych), dr. Tomaszu Smoleńskim z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę Spektroskopia kropek kwantowych CdSe/ZnSe z pojedynczymi jonami Fe??, dr. inż. Mariuszu Tadeuszu Szkodzie z Politechniki Gdańskiej za rozprawę Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym. Grono laureatów zamykają dr Marcin Wrochna z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę The topology of solution spaces of combinatorial problems, oraz dr Łukasz Bola z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę Międzymodalna neuroplastyczność
w ludzkim mózgu
.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: dr hab. Agata Starosta, laureatka trzeciego konkursu FIRST TEAM, jedna z laureatek nagrody Premiera (fot. One HD)

Cofnij