Laureaci FNP zdobywcami grantów ERC

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów, Informacje prasowe
-A A+

Troje naukowców z Polski znalazło się na liście zdobywców prestiżowego grantu Consolidator, którą dziś ogłosiła Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC). Uznanie międzynarodowych ekspertów oceniających wnioski w konkursie 2020 zdobyły projekty złożone przez dr hab. Justynę Olko z Wydziału ?Artes Liberales? Uniwersytetu Warszawskiego, dra Sebastiana Glatta z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dra hab. inż. Piotra Faliszewskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wszyscy nagrodzeni uczeni są laureatami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Granty Consolidator są przyznawane doświadczonym naukowcom (od 7 do 12 lat po doktoracie), którzy mogą poszczycić się doskonałymi osiągnięciami naukowymi. Do konkursu w edycji 2020 złożono ponad 2,5 tys. wniosków. Finansowanie w łącznej wysokości 655 mln euro otrzymało 327 naukowców z 23 europejskich krajów. W Polsce granty Consolidator realizuje już sześciu uczonych, z których pięcioro jest laureatami programów FNP.

Dr hab. Justyna Olko zdobyła finansowanie w wysokości blisko 2 mln euro na pięcioletni projekt, który ma na celu wyjaśnienie i lepsze zrozumienie mechanizmów oraz przyczyn powstawania, ciągłości, redukcji i utraty lokalnej wielojęzyczności. Analizowane będą wielojęzyczne społeczności z Europy Środkowo-Wschodniej, Mezoameryki, Południowej Afryki i Archipelagu Vanuatu na Pacyfiku. Efektem projektu ma być ustalenie, jakie konfiguracje czynników były istotne w ewolucji różnorodności językowo-kulturowej. W szerszym ujęciu natomiast projekt dostarczy zupełnie nowych danych i narzędzi dla kształtowania bardziej skutecznych polityk edukacyjnych i językowych, które pozwolą lepiej chronić różnorodność w dzisiejszym globalizującym się świecie.

Dr hab. Justyna Olko jest pierwszą uczoną i pierwszą w Polsce przedstawicielką nauk humanistycznych i społecznych, która dwukrotnie otrzymała grant ERC. W 2012 r. zdobyła ERC Starting Grant na projekt dotyczący poznania mechanizmów przekazu kulturowego między Europą a Ameryką od XVI wieku do współczesności.Dr Olko jest historykiem, socjolingwistką i etnologiem. Specjalizuje się w kulturowej i językowej historii Mezoameryki, problematyce mniejszości językowych oraz języków zagrożonych wymarciem w perspektywie historycznej i współczesnej. Jest laureatką programów Focus i TEAM* Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Z kolei dr Sebastian Glatt otrzymał grant na realizację badań z dziedziny biologii molekularnej i biochemii. Jest to pierwszy grant z obszaru nauk o życiu, który będzie realizowany w Polsce. Celem badań jest rozszerzenie niedawno powstałej koncepcji ?wyspecjalizowanych rybosomów? poprzez dodanie unikalnych modyfikacji RNA. Oczekiwane wyniki będą bardzo istotne w kontekście diagnozowania i leczenia rzadkich chorób neurodegeneracyjnych oraz rozwoju neuronów. Finansowanie w wysokości prawie 2 mln euro zostało przyznane na 5 lat.

Dr Sebastian Glatt jest liderem grupy badawczej Instytutu Maxa Plancka utworzonej w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zastępcą dyrektora ds. naukowych w MCB. Zainteresowania badawcze dr. Glatta skupiają się wokół złożonych mechanizmów molekularnych, które poprzez aktywację ekspresji wybranych grup genów umożliwiają komórkom reprodukcję, dostosowanie się do zmiennych warunków środowiska oraz dalszą specjalizację. Jest laureatem programów FIRST TEAM* oraz TEAM-TECH Core Facility* Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant ERC będzie rozwijał badania realizowane przez niego w ramach tych programów.

Natomiast dr hab. inż. Piotr Faliszewski z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej będzie pracować nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych, poprzez biznes, a nawet rozgrywki sportowe. Autor badań planuje opracować algorytmy, które pozwolą wykorzystać stworzone reguły podejmowania decyzji w praktyce. Jego projekt otrzymał finansowanie w wysokości 1,4 mln euro na okres pięciu lat.

Piotr Faliszewski jest informatykiem. Jest laureatem programu POWROTY/HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach systemów wyborczych. Jest to dziedzina, którą Piotr Faliszewski rozwija od ponad piętnastu lat, najpierw w trakcie studiów doktoranckich na University of Rochester, a od ponad dekady w Katedrze Informatyki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH).

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. Justyna Olko, fot. Uniwersytet Warszawski, dr hab. inż. Piotr Faliszewski, fot. archiwum AGH, dr Sebastian Glatt, fot. OneHD, archiwum FNP

*Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cofnij