Laureaci FNP zdobywcami stypendiów w programie Fulbright STEM Impact Award

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Troje badaczy nagrodzonych stypendiami w drugiej edycji programu Fulbright STEM Impact Award 2020-21 to laureaci programów FNP.

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych naukowców reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, laureaci konkursu mają okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Grono tegorocznych zwycięzców składa się z trojga laureatów programów FNP. Są to:

Dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, laureat programu HOMING PLUS
Dr hab. n. med. Monika Ołdak, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, dwukrotna laureatka programu START
Dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski, laureat programów START, HOMING i FIRST TEAM

Nabór wniosków do drugiej edycji programu trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 15 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 3 nagrody stypendialne.

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij