Laureaci Homing Plus: dziedziny spoza obszarów bio, info, techno

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła 6. konkurs HOMING PLUS* dla badaczy zajmujących się dziedzinami innymi niż mieszczące się w zakresie bio, info, techno.

Laureatami zostali trzej uczeni powracający do pracy w polskich instytucji naukowych z USA i Wielkiej Brytanii, wyłonieni spośród 10 osób starających się o subsydium HOMING PLUS w tej edycji. Fundacja przyznała zwycięzcom konkursu dofinansowanie w łącznej wysokości 748 848 zł. Każdy z nich otrzyma: subsydium badawcze przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu (do 80 tys. złotych rocznie) oraz stypendium naukowe (5000 zł miesięcznie).

Był to już ostatni w programie HOMING PLUS konkurs dla kandydatów reprezentujących dziedziny niemieszczące się w zakresie bio, info, techno.

*Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij