[tabela]
imi? nazwisko dziedzina Przyjazd z: Przyjazd do: Kwota dofinansowania do:
dr Agnieszka B?chnio-Zabielska medycyna Mayo Clinic Uniwersytet Medyczny w Bia?mstoku 328 000 z?
dr Jakub Dro?k biochemia de Duve Institute Uniwestytet Warszawski 297 816 z?
dr Krzysztof Hinc biotechnologia University of Federico II Gda?i Uniwersytet Medyczny 318 000 z?
dr Konrad Iwanicki informatyka Vrije Universiteit Amsterdam Uniwersytet Warszawski 327 775 z?
dr Artur Kalinowski fizyka Ecole Polytechnique Uniwersytet Warszawski 209 000 z?
dr Krzysztof Kutak fizyka Universiteit Antwerpen Instytut Fizyki J?rowej PAN 316 000 z?
dr Marzena Lewnadowska biologia molekularna Northwestern University Feinberg School of Medicine Centrum Onkologii im. prof. Franciszka ?kaszczyka w Bydgoszczy 320 000 z?
dr Antonina Mazur biologia molekularna Ruhr University Uniwersytet Wroc?wski 300 700 z?
dr Micha?Olszacki nauki techniczne Microsystems at Laboratoire d?nalyse et d?rchitecture des Systemes Instytut Problem?J?rowych 288 000 z?
dr Pawe?Rodziewicz chemia Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg Uniwersytet w Bia?mstoku 290 408 z?
dr Katarzyna Rutkowska nauki techniczne University of Quebec Politechnika Warszawska 318 000 z?
dr Rafa?Rygula neurologia University of Cambridge Instytut Farmakologii PAN 304 000 z?
dr Krzysztof Rz?ca informatyka Nanyang Technological University Uniwersytet Warszawski 303 944 z?
dr Rafa?S?ej biologia molekularna University of Birmingham Gda?i Uniwersytet Medyczny 299 200 z?
dr Jakub Siednienko biologia molekularna NUI Maynooth Instytut Immunologii i Terapii Do?iadczalnej PAN 279 000 z?
dr Bartosz Wilczy?i bioinformatyka European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg Uniwersytet Warszawski 324 000 z?
[/tabela]

Cofnij