[tabela]
imi꠩ nazwisko dziedzina Przyjazd z: Przyjazd do: Kwota dofinansowania do:
dr Agnieszka Bӡchnio-Zabielska medycyna Mayo Clinic Uniwersytet Medyczny w Biaӹmstoku 328 000 zӍ
dr Jakub Droߡk biochemia de Duve Institute Uniwestytet Warszawski 297 816 zӍ
dr Krzysztof Hinc biotechnologia University of Federico II Gdaᳫi Uniwersytet Medyczny 318 000 zӍ
dr Konrad Iwanicki informatyka Vrije Universiteit Amsterdam Uniwersytet Warszawski 327 775 zӍ
dr Artur Kalinowski fizyka Ecole Polytechnique Uniwersytet Warszawski 209 000 zӍ
dr Krzysztof Kutak fizyka Universiteit Antwerpen Instytut Fizyki J٤rowej PAN 316 000 zӍ
dr Marzena Lewnadowska biologia molekularna Northwestern University Feinberg School of Medicine Centrum Onkologii im. prof. Franciszka õkaszczyka w Bydgoszczy 320 000 zӍ
dr Antonina Mazur biologia molekularna Ruhr University Uniwersytet Wrocӡwski 300 700 zӍ
dr MichaӠOlszacki nauki techniczne Microsystems at Laboratoire dҁnalyse et dҁrchitecture des Systemes Instytut Problem㷠J٤rowych 288 000 zӍ
dr PaweӠRodziewicz chemia Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg Uniwersytet w Biaӹmstoku 290 408 zӍ
dr Katarzyna Rutkowska nauki techniczne University of Quebec Politechnika Warszawska 318 000 zӍ
dr RafaӠRygula neurologia University of Cambridge Instytut Farmakologii PAN 304 000 zӍ
dr Krzysztof Rz٤ca informatyka Nanyang Technological University Uniwersytet Warszawski 303 944 zӍ
dr RafaӠS٤ej biologia molekularna University of Birmingham Gdaᳫi Uniwersytet Medyczny 299 200 zӍ
dr Jakub Siednienko biologia molekularna NUI Maynooth Instytut Immunologii i Terapii Doܷiadczalnej PAN 279 000 zӍ
dr Bartosz Wilczyᳫi bioinformatyka European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg Uniwersytet Warszawski 324 000 zӍ
[/tabela]

Cofnij