Imię i nazwisko laureataJednostkaTytuł projektuPrzyznana kwota w PLN (kategoria nagrody - I, II i III)
Mgr inż. Łukasz NowakInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieKomercjalizacja innowacyjnego, pasywnego systemu akustycznej komunikacji podwodnej120 000 - I nagroda
Dr hab. inż. Paweł WojciechowskiWydział Informatyki, Politechnika PoznañskaNowe metody i algorytmy koherencji dla transakcyjnych magazynów danych120 000 - I nagroda
Mgr Adam KrzystyniakInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w WarszawieMikrosfery alginianowe indukujące migracje mezenchymalnych komórek macierzystych do trzustki100 000 - II nagroda
Dr inż. Marcin MalesaWydział Mechatroniki, Politechnika WarszawskaAdaptacja metody Cyfrowej Korelacji Obrazu do pomiarów przemieszczeñ i odkszta³ceñ z wykorzystaniem nowoczesnych urz¹dzeñ mobilnych100 000 - II nagroda
Dr Izabela SabałaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieEnzymatyczne chimery bakteriolityczne100 000 - II nagroda
Mgr inż. Szymon TalbierzWydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet GdańskiOpracowanie podstaw technologii produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg100 000 - II nagroda
Dr inż. Andrzej KaźmierczakWydział Fizyki, Uniwersytet WarszawskiZintegrowane optoelektroniczne urządzenie odczytowe dla fotonicznych sensorów chemicznych i biochemicznych typu Lab-on-a-Chip80 000 - III nagroda
Cofnij