Imię i nazwisko laureataJednostkaTytuł projektuPrzyznana kwota w PLN (kategoria nagrody - I, II i III)
Dr Magdalena OsialWydział Chemii, Uniwersytet WarszawskiOptymalizacja struktury materiału hybrydowego do ogniw słonecznych na bazie nanoszczotki z polimeru przewodzącego oraz półprzewodnika nieorganicznego CdX (X=Te, S)120 000 - I nagroda
Dr inż. Marcin ŚmiglakPoznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuIndukcja odporności roślin jako nowoczesne strategia w ochronie roślin przed patogenami120 000 - I nagroda
Dr n. med. Anna WójcickaCentrum Nowych Technologii, Uniwersytet WarszawskiWdrożenie panelu molekularnego prognozującego ryzyko zgonu z powodu raka tarczycy120 000 - I nagroda
Mgr Bartłomiej ChromikWydział „Artes Liberales”, Uniwersytet WarszawskiStworzenie klastra turystycznego w gminie Wilamowice w oparciu o język wymysiöeryś i związaną z nim kulturę100 000 - II nagroda
Dr inż. Maciej NikodemWydział Elektroniki, Politechnika WrocławskaNarzędzia wspomagające projektowanie systemów lokalizacji osób i sprzętu w obiektach zamkniętych przy użyciu komunikacji bezprzewodowej małej mocy100 000 - II nagroda
Dr inż. Sławomir BoncelWydział Chemiczny, Politechnika Śląska w GliwicachKolektor słoneczny wykorzystujący wielościenne nanorurki węglowe i biobezpieczne nanociecze grzewcze80 000 - III nagroda
Dr inż. Maciej DemsWydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika ŁódzkaOprogramowanie do modelowania wzajemnych interakcji pomiędzy modelami fizycznymi w laserach półprzewodnikowych80 000 - III nagroda
Dr hab. n. med. Wojciech FendlerWydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w ŁodziMetabolomiczne markery neurodegeneracji w zespole Wolframa80 000 - III nagroda
Dr inż. Dariusz JarząbekInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieTechnika badawcza oraz urządzenie do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów w skali nano80 000 - III nagroda
Dr hab. Damian JózefiakWydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuZastosowanie bioaktywnych preparatów bakteriocynowych w żywieniu kurcząt rzeźnych80 000 - III nagroda
Dr Agnieszka PawełczykI Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Warszawski Uniwersytet MedycznyUtworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo- diagnostycznego w celu medycznej i weterynaryjnej diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych80 000 - III nagroda
Cofnij