Laureatami I edycji konkursu popularyzującego naukę INTER zostali:
  • dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, który zaprezentował projekt pt. ?Elektrochemiczne nosy i języki do magazynowania energii? zobacz pełną prezentację 
  • mgr inż. Piotr Gawroński z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. ?Analiza DNA u roślin, czyli jak znaleźć igłę w stogu siana? zobacz pełną prezentację 
  • dr hab. Krzysztof Giannopoulos z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zaprezentował projekt pt. ?Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy biofizycznej interakcji peptyd ? cząsteczka MHC ukrytych epitopów występujących in vivo na komórkach nowotworowych?; zobacz pełną prezentację 
  • dr Beata Graff z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która zaprezentowała projekt pt. ?Ocena regulacji układu sercowo-naczyniowego przy użyciu nowych narzędzi matematycznych do badania przyczynowości zjawisk? zobacz pełną prezentację 
  • dr Małgorzata Jędrzejewska?Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiego, która zaprezentowała projekt pt. ?Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem?; zobacz pełną prezentację 
  • mgr Marcin Krzykawski z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zaprezentował projekt pt. ?Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami?; zobacz pełną prezentację 
  • mgr inż. Łukasz Nowak z Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. ?Bioniczny sonar?; zobacz pełną prezentację 
  • dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Migający mózg?. zobacz pełną prezentację 
  • dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?O topologii, strukturach RNA, oraz fizyce kwantowej”; zobacz pełną prezentację 
  • dr Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Jak szukać molekularnych mechanizmów zapamiętywania przy pomocy komputera?? zobacz pełną prezentację 

Najwięcej głosów publiczności zdobył dr Paweł Rutkowski.

Prezentacje wszystkich finalistów konkursu

Cofnij