Laureatami I edycji konkursu popularyzującego naukę INTER zostali:
  • dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, który zaprezentował projekt pt. „Elektrochemiczne nosy i języki do magazynowania energii” zobacz pełną prezentację 
  • mgr inż. Piotr Gawroński z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. „Analiza DNA u roślin, czyli jak znaleźć igłę w stogu siana” zobacz pełną prezentację 
  • dr hab. Krzysztof Giannopoulos z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zaprezentował projekt pt. „Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy biofizycznej interakcji peptyd – cząsteczka MHC ukrytych epitopów występujących in vivo na komórkach nowotworowych”; zobacz pełną prezentację 
  • dr Beata Graff z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która zaprezentowała projekt pt. „Ocena regulacji układu sercowo-naczyniowego przy użyciu nowych narzędzi matematycznych do badania przyczynowości zjawisk” zobacz pełną prezentację 
  • dr Małgorzata Jędrzejewska‐Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiego, która zaprezentowała projekt pt. „Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”; zobacz pełną prezentację 
  • mgr Marcin Krzykawski z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zaprezentował projekt pt. „Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami”; zobacz pełną prezentację 
  • mgr inż. Łukasz Nowak z Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. „Bioniczny sonar”; zobacz pełną prezentację 
  • dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. „Migający mózg”. zobacz pełną prezentację 
  • dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. „O topologii, strukturach RNA, oraz fizyce kwantowej”; zobacz pełną prezentację 
  • dr Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. „Jak szukać molekularnych mechanizmów zapamiętywania przy pomocy komputera?” zobacz pełną prezentację 

Najwięcej głosów publiczności zdobył dr Paweł Rutkowski.

Prezentacje wszystkich finalistów konkursu

Cofnij