StypendystaJednostka macierzystaStaż wOkres
Dr Tamara BairasauskaiteInstytut Historii Litewskiej AN z WilnaInstytut Historii Nauki PAN w Warszawie1.03.- 30.05.94 r.
Mgr Siergiej KlimowMuzeum Historyczno - Archeologicznego w Mścisławiu na BiałorusiInstytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL w Lublinie1.03.- 30.08.94 r.
Dr Tatiana LinnikInstytut Językoznawstwa ANU w KijowieKatedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ w Krakowie1.03.- 31.08.94 r.
Dr Olga ŚobaczewskaBiałoruski Instytut Problemów Kultury w MińskuInstytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie1.03.- 31.05.94 r.
Dr Raisa MajborodaInstytut Ukraińskiej Archeografii ANU w KijowieInstytut Historii PAN w Warszawie1.03.- 31.05.94 r.
Cofnij