Laureaci kolejnej edycji programu HOMING PLUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła piątą edycję programu HOMING PLUS zachęcającego wybitnych młodych uczonych, pracujących za granicą, do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

14 laureatów obecnej edycji otrzyma od FNP finansowanie w łącznej wysokości 4 mln złotych.
Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma: subsydium badawcze przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu (do 80 tys. złotych rocznie) oraz stypendium naukowe (5000 zł miesięcznie).

Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Nabór do kolejnej edycji programu HOMING PLUS rozpocznie się 14 sierpnia i zakończy się 15 października b.r. Zachęcamy wszystkich młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce do składania wniosków.

* Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W programie mogą brać udział także przedstawiciele innych nauk (w tym humanistycznych i społecznych). Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Cofnij