Imię i nazwisko laureataJednostkaTytuł projektuPrzyznana kwota w PLN (kategoria nagrody - I, II i III)
Dr inż. Joanna OrtylWydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące - Rozwiązanie Dedykowane do Procesów FotopolimeryzacjiI – 120 000 PLN
Dr Michał WójcikWydział Chemii, Uniwersytet WarszawskiRecykling metali z grupy platynowców przy wykorzystaniu organicznych czynników przeniesienia fazowego, z jednoczesnym otrzymaniem nanocząstek o właściwościach katalitycznychI – 120 000 PLN
Dr inż. Marek KraftWydział Elektryczny, Politechnika PoznańskaDedykowane akceleratory sprzętowe jako metoda poprawy efektywności energetycznej rozwiązań serwerowychII – 100 000 PLN
Prof. dr hab. Krystian JażdżewskiCentrum Nowych Technologii, Uniwersytet WarszawskiWalidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubegoII – 100 000 PLN
Mgr inż. Arkadiusz KuśWydział Mechatroniki, Politechnika WarszawskaPlatforma holograficznej mikroskopii fazowejII – 100 000 PLN
Dr Łukasz RąbalskiMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet GdańskiNowoczesna szczepionka przeciwko chorobie NewcastleII – 100 000 PLN
Dr inż. Agnieszka FornalczykWydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska w GliwicachInnowacyjna metoda odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowychIII – 80 000 PLN
Dr inż. Paweł HoregladCentrum Nowych Technologii, Uniwersytet WarszawskiBezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd - lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowychIII – 80 000 PLN
Dr Łukasz TymeckiWydział Chemii, Uniwersytet WarszawskiOsobisty monitor hemodializy, pHDmIII – 80 000 PLN
Cofnij