Laureaci konkursu Monografie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” trzy nowe prace:

 1. Argumentacja, dowód, prawda w matematyce prof. Krzysztofa Wójtowicza z Instytutu Filozofii UW, 
 2. Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy: studium wzajemnych wpływów, trwałości kulturowej oraz relacji międzykulturowych dra Łukasza Niesiołowskiego-Spanò z Instytutu Historii UW, 
 3. Rola społeczna żon i córek w dynastii piastowskiej do połowy XII wieku. Studium porównawcze dra Grzegorza Paca z Instytutu Historycznego UW.

 

Przyznane zostało także dofinansowanie tłumaczenia na język obcy 4 książkom, które zostaną wydane w zagranicznych wydawnictwach:

 1. dr Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozowe w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010
  Tłumaczenie na język angielski, książka będzie wydana w wydawnictwie Imre Kertes Kolleg Jena/Oldenbourg Verlag (Jena) 
 2. prof. dr hab. Juliusz Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002
  Tłumaczenie na język francuski, książka będzie wydana w wydawnictwie L’Harmattan (Paris) 
 3. dr Marek Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2011
  Tłumaczenie na język angielski, książka będzie wydana w wydawnictwie Oxford University Press 
 4. dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo grecko-katolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich 1867-1918, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
  Tłumaczenie na język niemiecki, książka będzie wydana w wydawnictwie Harrassowitz Verlag (Wiesbaden)

 

Jednocześnie informujemy, że od 2012 roku subwencje na tłumaczenie pracy będą dostępne tylko dla autorów książek wydanych w serii Monografie FNP.

Prace do konkursu, które Rada Wydawnicza rozpatrzy na swoim następnym posiedzeniu, należy zgłaszać do 10 kwietnia 2012 r.

Cofnij