Laureaci konkursu MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii ?Monografie FNP? cztery nowe prace:

  • Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty prof. Edwarda Balcerzana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
  • Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle ?Prawdy i metody? Hansa-Georga Gadamera dr. Piotra Feligi z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku dr Magdaleny Śniedziewskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
  • Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet dr Sylwii Urbańskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace do konkursu, które Rada Wydawnicza rozpatrzy na następnym posiedzeniu, należy zgłaszać do 17 kwietnia 2013 r.

Cofnij