BeneficjentInstytucjaPrzedmiot subwencjiKwota w tys.zł
prof. dr hab. med. Jacek JassemWydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańskuźródła irydowe do brachyterapii pulsacyjnej125
dr n. med. Adam WitkowskiInstytut Kardiologii w Warszawieultrasonograf wewnątrznaczyniowy, stenty i cewniki naczyniowe900
dr Stanisław PszonaInstytut Problemów Jądrowych w Świerkuoprzyrządowanie dozymetryczne do brachyterapii wewnątrznaczyniowej61
dr n.med. Roman MakarewiczRegionalne Centrum Onkologii, Oddział Brachyterapii w Bydgoszczysystem do brachyterapii stereotaktycznej guzów CUN727
prof. dr hab. med. Eugeniusz ButrukCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Gastroenterologii w Warszawiewideogastrofiberoskop z końcówką ceramiczną, urządzenie do terapii beamerem argonowym, miernik mocy laserowej155
Cofnij