InstytucjaPrzedmiot finansowaniaSubwencja w tys. zł
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuWyposażenie Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki w meble i system zabezpieczenia przeciwpożarowego209
Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejDofinansowanie dokończenia rozbudowy Biblioteki Głównej450
Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWyposażenie w meble biblioteczne, klimatyzatory, żaluzje33
Wyższa Szkoła Morska w SzczecinieWyposażenie w meble biblioteczne pomieszczeń Biblioteki Głównej200
Biblioteka Narodowa w WarszawieZakup czytników oraz wywoływaczki mikrofilmowej do czytelni mikroform350
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w WarszawieWyposażenie Biblioteki w meble biblioteczne22
Książnica CieszyńskaZakup i montaż komory do dezynfekcji zbiorów64
Hossianum, Wyższe Seminarium Duchowne w OlsztynieZakup mebli bibliotecznych oraz regałów zwartego magazynowania300
Akademia Górniczo-HutniczaZakup i montaż regałów zwartego magazynowania dla Biblioteki Głównej300
Akademia Rolnicza w KrakowieZakup i montaż regałów zwartego magazynowania dla Biblioteki Głównej200
Instytut Sztuki PAN w WarszawieModernizacja i urządzenie czytelni oraz zabepieczenie przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zbiorów415
Instytut Badań Literackich PAN w WarszawieZakup mebli bibliotecznych i doświetlenie magazynu107
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w KrakowieStandardowe zabezpieczenie zbiorów w wolnym dostępie do półek46
Uniwersytet WrocławskiZakup i instalacja urządzenia do dezynfekcji i dezynsekcji zbiorów archiwalnych Biblioteki Uniwersyteckiej62
Akademia Medyczna we WrocławiuRozbudowa i remont pomieszczeń biblioteki Akademiii oraz jej doposażenie w sprzęt i meble biblioteczne273
Uniwersytet JagiellońskiZakup regałów i zabezpieczenie przeciwkradzieżowe oraz adaptacja pomieszczeń dla Biblioteki Collegium Medicum201
Politechnika SzczecińskaZakup mebli bibliotecznych dla Biblioteki Głównej46
Politechnika WrocławskaRemont pomieszczeń biblioteki oraz adaptacja pawilonu na magazyn biblioteczny450
Żydowski Instytut Historyczny w WarszawieZakup mebli bibliotecznych regałów metalowych i oszklonych279
Cofnij