InstytucjaPrzedmiot finansowaniaSubwencja w tys. zł
Akademia Ekonomiczna we WrocławiuWyposażenie czytelni Biblioteki Głównej w sprzęt biblioteczny, żaluzje, wykładzinę podłogową190
Towarzystwo Historyczno-Literackie w ParyżuRemont i wyposażenie magazynu rękopisów Biblioteki Polskiej191
Uniwersytet WarszawskiWyposażenie trzech pomieszczeń Biblioteki Instytutu Fizyki Teoretycznej UW172
Ośrodek Badań Naukowych w OlsztynieOdkażenie księgozbioru zarażonego grzybami, konserwacja i wymiana opraw, wymiana regałów124
Uniwersytet JagiellońskiAdaptacja pomieszczeń na nowe magazyny wspólnej biblioteki Instytutu Botaniki UJ i Instytutu Botaniki PAN200
Uniwersytet WarszawskiKontynuacja technicznego i intoligatorskiego przygotowania zbiorów do udostępniania w systemie otwartego dostępu300
Politechnika ŁódzkaDofinansowanie remontu nowego budynku Biblioteki225
Akademia Ekonomiczna w KatowicachModernizacja i wyposażenie w regały magazynu Biblioteki Głównej127
Uniwersytet ŁódzkiAdaptacja pomieszczeń po dawnej kotłowni na magazyn książek Biblioteki Głównej628
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukModernizacja i remont Biblioteki TPN oraz instalacja sygnalizacji pożaru377
Zakład Narodowy im.Ossolińskich we WrocławiuRemont kapitalny budynku przy pl. Nankiera 16 c900
Uniwersytet im.A.MickiewiczaDofinansowanie prac adaptacyjnych pomieszczeń nowej wypożyczalni książek Biblioteki Uniwersyteckiej300
Uniwersytet Jagielloński, Instytut ArcheologiiZakup regałów jezdnych do biblioteki Instytutu83
Akademia Rolnicza we WrocławiuRozbudowa i adaptacja pomieszczeń po wiwariach na magazyn Biblioteki Głównej530
Uniwersytet ŚląskiOdgrzybianie i osuszanie ścian w magazynach książek Biblioteki Uniwersyteckiej210
Uniwersytet OpolskiDofinansowanie rozbudowy czytelni Biblioteki Głównej142
Politechnika GdańskaZakup i instalacja regałów zwartego magazynowania do czytelni Biblioteki Głównej600
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieModernizacja czytelni czasopism polskich i zagranicznych w Bibliotece Głównej400
Biblioteka NarodowaZakup komory dezynfekcyjnej oraz doposażenie laboratorium biologicznego195
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w WarszawieDokończenie adaptacji pomieszczeń dla Biblioteki w nowej siedzibie Instytutu72
Cofnij