InstytucjaPrzedmiot finansowaniaSubwencja w tys. zł
Książnica CieszyńskaDofinansowanie modernizacji siedziby Książnicy400
Uniwersytet SzczecińskiDofinansowanie adaptacji gmachu na potrzeby Biblioteki oraz wyposażenie w meble biblioteczne czytelni Biblioteki Głównej450
Politechnika BiałostockaDofinansowanie prac adaptacyjnych pomieszczeń bibliotecznych oraz wyposażenie w meble biblioteczne Biblioteki Głównej51
Instytut Archeologii i Etnologii PANModernizacja magazynów Biblioteki IAE oraz zabezpieczenie zbiorów przed kradzieżą200
Instytut Zachodni w PoznaniuKompleksowe wyposażenie Biblioteki Instytutu w regały i meble biblioteczne500
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej GórzeWyposażenie magazynów Biblioteki Głównej w regały jezdne oraz Czytelni w sprzęt biblioteczny350
Akademia Techniczno-Rolnicza w BydgoszczyModernizacja systemu magazynowania zbiorów -instalacja regałów jezdnych300
Akademia Rolniczo-Techniczna w OlsztynieModernizacja systemu magazynowania zbiorów -instalacja regałów jezdnych500
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieAdaptacja byłej stołówki na Bibliotekę Główną.600
Towarzystwo Historyczno-Literackie w ParyżuZwiększenie subwencji na remont budynku Biblioteki Polskiej100
Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w WarszawieModernizacja Biblioteki wraz z zakupem mebli bibliotecznych100
Zamek Królewski w WarszawieWyposażenie czytelni genealogiczno-heraldycznej w meble biblioteczne25
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPodwyższenie subwencji przyznanej na modernizację pomieszczeń wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej225
Politechnika WarszawskaWyposażenie BG i OIN w regały400
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii SztukiZakup mebli bibliotecznych oraz zabezpieczenie przeciwkradzieżowe40
Politechnika OpolskaZwiększenie powierzchni użytkowej czytelni -prace adaptacyjne, zakup i montaż wyposażenia. Zmiana sposobu udostępniania zbiorów. Zakup regałów jezdnych.250
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w LondynieZabudowa tarasu i jego adaptacja do potrzeb Biblioteki520
Cofnij