Imię i nazwiskoInstytucjaRok kwalifikacji do programu
dr Barbara BłasiakInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego2012
dr hab. n. med. Krzysztof BojakowskiWarszawski Uniwersytet Medyczny2012
dr Anna Brytek-MateraSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie2012
dr Krystyna DąbrowskaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu2012
dr Łukasz DrewniakUniwersytet Warszawski2012
dr Wojciech FendlerUniwersytet Medyczny w Łodzi2012
dr Dorota FrydeckaAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego2012
dr Marcin GołaszewskiUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny2012
dr Beata GraffGdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2012
dr Beata Hasiów-JaroszewskaInstytut Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowy Instytut Badawczy2012
dr Agnieszka KaczorUniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej2012
dr inż. Michał Jan KalitaPolitechnika Warszawska2012
dr inż Magdalena KasprowiczPolitechnika Wrocławska2012
dr hab. Tomasz KlimczukPolitechnika Gdańska2012
dr Adam KolaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny2012
dr inż. Urszula Krupa-KozakInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie2012
dr Agnieszka MączyńskaMuzeum Archeologiczne w Poznaniu2012
dr hab. Grzegorz PietrzyńskiUniwersytet Warszawski2012
dr Barbara PiętkaUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki2012
dr Arkadiusz PiotrowskiGdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej2012
dr Zbigniew PiotrowskiInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie2012
dr Agnieszka PodborskaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie2012
dr Paweł RutkowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki2012
dr hab. Jacek RzepkaUniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny2012
dr Marcin SzwedUniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny2012
dr Bartosz TrzaskowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii2012
dr Joanna TyrowiczUniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych2012
dr Oksana YastrubchakUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie2012
dr Piotr ZarzyckiInstytut Chemii Fizycznej PAN2012
dr Anna CzarneckaWojskowy Instytut Medyczny w Warszawie2013
dr Andrzej JakubowskiInstytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie2013
dr Katarzyna Jarecka-StępieńUniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych2013
dr Piotr KoryśUniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych2013
dr inż. Łukasz RogalInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie2013
dr Emilia SitekGdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa2013
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka SzumnaInstytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie2013
dr Katarzyna Targowska-DudaUniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej2013
dr Michał ZielińskiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2013
dr Wojciech GagatekUniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie2013
dr Katarzyna JednorógInstytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN2013
dr n.med. Magdalena WiniarskaWarszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2013
dr hab. Szymon KaczanowskiPAN Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie2013
dr n. med. Marta Szajnik-SzczepańskiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I2013
dr Jakub WysmułekUniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny / Instytut Filozofii i Socjologii PAN2013
dr Anna MusiałaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji2013
dr hab. inż. Dawid StawskiPolitechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów2013
dr hab. n.med. prof. nadzw. Maciej BanachUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski2013
dr hab. Agata ChmurzyńskaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu2013
dr Marcin GołaszewskiUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny2013
dr Patrycja GrzebykUniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych2013
dr inż. Andrzej KatuninPolitechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny2013
dr Bartłomiej LisInstytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie2013
dr hab. med. Dominika NowisWarszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2013
dr Anna Sroka-BartnickaUniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej2013
dr n. med. Mirosław SzczepańskiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I2013
dr n. med. Anna WójcickaWarszawski Uniwersytet Medyczny2013
dr hab. inż. Przemysław BiecekUniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego2014
dr hab. Barbara FryzełUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej2014
dr Magdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej2014
dr Artur MarchewkaInstytut Biologii Doświadczalnej PAN2014
dr Sławomir WacewiczUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny2014
dr hab. Tomasz ZaryckiUniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych2014
dr Mariusz Barczak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
2014
dr Łukasz Cieśla
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
2014
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk
Instytut Nauk Prawnych PAN
2014
dr Joanna Mikołajczyk-Stecyna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
2014
dr Beata Pyrzyńska
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
2014
dr Marcin Waligóra
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum
2014
dr Robert Czajkowski
Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUM
2014
dr Joanna Kasprzak
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
2014
dr inż. Andrzej Kaźmierczak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2014
dr n. farm. Anna Krupa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum - Wydział Farmaceutyczny
2014
dr inż. Justyna Krzak
Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
2014
dr Natalia Maksymowicz-Maciata
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
2014
dr Katarzyna Nowak McNeice
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
2014
dr Marta Olcoń-Kubicka
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
2014
dr inż. Bożena Tyliszczak
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
2014
dr n. med. Marcin Waśko
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2014
dr n. wet. Katarzyna Zabielska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
2014
dr hab. inż. Dagmara Złotkowska
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2014
dr Rafał Zwolak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
2014
dr Tomasz Żuradzki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
2014
dr Marcin Badziak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
2015
dr hab. Ryszard Buczyński
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
2015
dr n. farm. Sebastian Granica
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
2015
dr Anna Jankowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2015
dr Renata Modzelewska-Łagodzin
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych
2015
dr Maciej Ogrodniczuk
Instytut Podstaw Informatyki PAN
2015
dr Tymon Słoczyński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2015
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2015
dr Magdalena Surma
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2015
dr inż. Karolina Susek
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
2015
dr Piotr Szałek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
2015
dr inż. Sławomir Żółkiewski
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny
2015
Cofnij