InstytucjaBeneficjentPrzedmiot subwencjiSubwencja w zł
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejProf. dr hab. inż. Andrzej CzyżewskiModernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej145
Muzeum Narodowe w KrakowieMgr Janusz CzopAdaptacja pomieszczenia na laboratorium nieniszczących badań obiektów muzealnych90
Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJDr hab. Wojciech UraczModernizacja pracowni hodowli komórek40
Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu GdańskiegoProf. dr hab. Grzegorz WęgrzynDokończenie modernizacji laboratoriów Katedry284
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, PoznańDr Jan PodkowińskiModernizacja pracowni biologii molekularnej90
Instytut Badań Literackich PAN, WarszawaProf. dr hab. Alina KowalczykowaRemont i wyposażenie w meble pracowni zbiorów archiwalnych50
Towarzystwo Historyczno-Literackie w ParyżuProf. inż. C. Pierre ZaleskiRemont i modernizacja budynku Biblioteki Polskiej w Paryżu420
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki PoznańskiejProf. dr hab. inż. Adam DąbrowskiKońcowy etap remontu i modernizacji pracowni oraz laboratoriów Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów115
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w ToruniuProf. dr hab. Andrzej BielskiModernizacja i wyposażenie pomieszczeń Laboratorium Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej180
Wydział Chemii Uniwersytetu GdańskiegoProf. dr hab. inż. Zbigniew GrzonkaRemont i modernizacja pomieszczeń naukowo-badawczych Katedry Chemii Nieorganicznej i Katedry Chemii Organicznej300
Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoProf. dr hab. Jan BartelskiAdaptacja budynku warsztatów Instytutu Fizyki Doświadczalnej i pomieszczeń Zakładu Biofizyki na laboratoria naukowe353
Wydział Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoProf. dr hab. Michał KozakiewiczRemont i wyposażenie Stacji Terenowej Instytutu Zoologii w Urwitałcie k. Mikołajek300
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka AM w WarszawieProf. dr hab. Jacek PrzybylskiPrzebudowa i adaptacja pomieszczeń Zakładu na laboratoria inżynierii tkankowej i badań nad biomateriałami250
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu ŁódzkiegoProf. dr hab. Grzegorz BartoszRemont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Biofizyki Błon i Zakładu Radiobiologii130
Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-HutniczejProf. dr hab. inż. Marek SzczerbaAdaptacja przyziemia piwnicznego na laboratoria badawcze200
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w WarszawieDoc. dr hab. Adam SzewczykModernizacja pomieszczeń Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych110
Zakład Karbochemii PAN w GliwicachDoc. dr hab. Andrzej DworakModernizacja laboratoriów Europejskiego Studium Doktoranckiego Nowoczesne Materiały Polimerowe180
Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoDr hab. Piotr LaidlerRemont i adaptacja pomieszczeń w Instytucie Biochemii Lekarskiej na laboratoria biologii molekularnej170
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu WarszawskiegoProf. dr hab. Jerzy AxerRemont i adaptacja poddasza i części IV piętra na pracownie badawcze130
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, SosnowiecProf. dr hab. Jacek JaniaModernizacja czytelni naukowej70
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki WrocławskiejProf. dr hab. Walter WojciechowskiRemont i modernizacja laboratoriów naukowych200
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejProf. dr hab. Józef MayerRemont i modernizacja pomieszczeń Laboratorium Liniowego Akceleratora Elektronów55
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu JagiellońskiegoProf. dr hab. Marek SzymońskiRemont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Laboratorium Syntezy i Diagnostyki Nanostruktur200
Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej AM w BiałymstokuProf. dr hab. Lech ChyczewskiKontynuacja prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniach laboratoryjnych160
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w GdańskuProf. dr hab. Jacek BigdaDofinansowanie wyposażenia budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej400
Wydział Mechaniczny Politechniki LubelskiejProf. dr hab. inż. Andrzej WerońskiModernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni naukowych Katedry Inżynierii Materiałowej160
Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejProf. dr hab. Marek GłówkaModernizacja laboratorium rentgenograficznego90
Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej, GliwiceProf. dr hab. Tadeusz PustelnyRemont oraz wyposażenie techniczne i meblowe laboratoriów optycznych i optoelektronicznych oraz pracowni technologii cienkowarstwowej95
Instytut Dendrologii PAN w KórnikuProf. dr hab. Gabriela Lorenc-PlucińskaModernizacja pomieszczeń Instytutu oraz systemu magazynowania zbiorów80
Wydział Lekarski AM w GdańskuProf. dr hab. Janusz LimonRemont laboratoriów i wyposażenie ich w meble laboratoryjne160
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w LublinieProf. dr hab. Mieczysław JałochowskiPrzystosowanie pomieszczenia magazynowego do instalacji aparatury naukowej80
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki WrocławskiejDr hab. inż. Marek TłaczałaDofinansowanie adaptacji budynku magazynowego na laboratorium technologii przyrządów półprzewodnikowych i nanotechnologii440
Cofnij