InstytucjaBeneficjentPrzedmiot subwencjiSubwencja w zł
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiProf. dr hab. Krzysztof PomorskiModernizacja pracowni naukowych Katedry Fizyki Teoretycznej i jej zaplecza sanitarnego100 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, WarszawaProf. dr hab. Mieczysław MąkoszaRemont i modernizacja laboratoriów Instytutu430 000
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii ZwierzątProf. dr hab. Marek ŚwitońskiModernizacja i remont pomieszczeń KatedryGenetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt220 000
Polska Akademia Nauk, Zakład Badania Ssaków, BiałowieżaDoc. dr hab. Jan Marek WójcikRozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie pracowni w starym budynku Zakładu280 000
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, GliwiceProf. dr hab. Zdzisław KrawczykWyposażenie zakładów badawczych w meble laboratoryjne270 000
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychProf. dr hab. inż. Janusz A. DobrowolskiDokończenie remontu i wyposażenie techniczne i meblowe nowych pomieszczeń Instytutu Systemów Elektronicznych120 000
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i ZarządzaniaProf. dr hab. Mieczysław JurczykRemont pomieszczeń laboratorium nanomateriałów Instytutu Inżynierii Materiałowej45 000
Politechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyProf. dr hab. Paweł KafarskiAdaptacja budynku na cele Laboratorium Spektroskopii NMR330 000
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i FotonikiDr inż. Regina PaszkiewiczPrzeprowadzka i uruchomienie Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Struktur Półprzewodnikowych245 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, OlsztynDoc. dr hab. Dariusz Jan SkarżyńskiRemont i adaptacja poddasza Zakładu Immunologii Rozrodu na pomieszczenia naukowe240 000
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją AntycznąProf. dr hab. Jerzy AxerRemont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka180 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, WarszawaDoc. dr hab. Michał DadlezModernizacja pomieszczeń dla potrzeb rozbudowy Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas160 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyczny, WarszawaProf. dr hab. Stanisław JaneczkoWymiana okien w pomieszczeniach Centralnej Biblioteki Matematycznej60 000
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, WarszawaProf. dr hab. inż. Zbigniew BojarDokończenie remontu i modernizacji pracowni Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej90 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, WrocławProf. dr hab. Paweł KisielowRemont i wyposażenie meblowe Zakładu Immunologii Nowotworów250 000
Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, WarszawaProf. dr hab. Romuald SchildModernizacja i częściowy remont głównej siedziby Instytutu360 000
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, PoznańProf. dr hab. Artur JarmołowskiWyposażenie pracowni hodowli komórek i tkanek zwierzęcych135 000
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, GliwiceProf. dr hab. inż. Jan ŁukaszczykModernizacja laboratoriów Europejskiego Studium Doktoranckiego200 000
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Biblioteka Zgromadzenia, KrakówKs. dr Wacław Umiński CMDofinansowanie zakupu regałów przesuwnych60 000
Polska Akademia Umiejętności, KrakówProf. dr hab. Jerzy WyrozumskiDokończenie prac modernizacyjnych i remontowych oraz wyposażenie pomieszczeń biblioteki, archiwum oraz Dużej Auli PAU240 000
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i OceanologiiProf. dr hab. Dariusz SzlachetkoAdaptacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału340 000
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Techniki JądrowejProf. dr hab. Czesław KapustaRemont laboratoriów naukowych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego200 000
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii ChemicznejProf. dr hab. inż. Jan SzymanowskiAdaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni aparaturowej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej50 000
Uniwersytet Warszawski, Wydział BiologiiProf. dr hab. Michał KozakiewiczModernizacja instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zwierzętarni350 000
Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i ChemiiProf. dr hab. Bolesław GrabowskiDokończenie budowy obserwatorium astronomicznego51 000
Uniwersytet Jagielloński, Wydział HistorycznyProf. dr hab. Czesław RobotyckiAdaptacja, modernizacja i wyposażenie pracowni naukowych, przeprowadzka Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury220 000
Uniwersytet Jagielloński, Wydział ChemiiProf. dr hab. Leonard M. ProniewiczRemont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na laboratoria Zakładu Fizyki Medycznej65 000
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, GliwiceProf. dr hab. inż. Korneliusz MikschAdaptacja i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Biotechnologii Środowiskowej230 000
Akademia Medyczna, I Wydział Lekarski, WarszawaProf. dr hab. Zbigniew GaciongDokończenie modernizacji Pracowni Doświadczalnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii100 000
Akademia Medyczna, Biblioteka Główna, BydgoszczDr Krzysztof NierzwickiWyposażenie czytelni czasopism naukowych Biblioteki Głównej20 000
Uniwersytet Jagielloński, Wydział BiotechnologiiProf. dr hab. Jan PotempaWyposażenie meblowe zmodernizowanych pomieszczeń Zakładu Mikrobiologii25 000
Łącznie5 666 000
Cofnij