InstytucjaBeneficjentPrzedmiot subwencjiSubwencja w zł
Instytut Historii PAN, WarszawaProf. dr hab. Stanisław BylinaPrzeprowadzka oraz wyposażenie techniczne i meblowe wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń Zakładu PSB w Krakowie51 000
Akademia Medyczna w Warszawie, Centrum BiostrukturyProf. dr hab. Marek JakubisiakPrzebudowa i adaptacja pomieszczeń do celów naukowo-badawczych w zakresie immunologii i onkologii doświadczalnej300 000
Politechnika Gdańska, Katedra Systemów MultimedialnychProf. dr hab. inż. Andrzej CzyżewskiKońcowy etap modernizacji i rozbudowy bazy laboratoryjnej145 000
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Fizjologii RoślinProf. dr hab. Monika KozłowskaPrzebudowa i adaptacja pomieszczeń na komory wegetacyjne służące do uprawy roślin doświadczalnych100 000
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii, WarszawaProf. dr hab. inż. Roman DąbrowskiRemont i modernizacja laboratorium ciekłych kryształów180 000
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu NerwowegoProf. dr hab. Jerzy MozrzymasModernizacja i wyposażenie pomieszczeń pracowni badawczych100 000
Uniwersytet Gdański, Zakład Chemii OgólnejProf. dr hab. inż. Lech ChmurzyńskiRemont i modernizacja pracowni naukowych centrum badawczego PUNICHEMED325 000
Uniwersytet Warszawski, Pracownia Chemii KwantowejProf. dr hab. Grzegorz ChałasińskiModernizacja i remont wydziałowych pomieszczeń laboratoryjnych230 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, ToruńProf. dr hab. Bogusław BuszewskiDoposażenie laboratoriów analiz śladowych95 000
Uniwersytet Wrocławski, Wydział ChemicznyProf. dr hab. Piotr SobotaAdaptacja pracowni rentgenostrukturalnej na laboratoria do pracy eksperymentalnej110 000
Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii MateriałowejProf. dr hab. Stanisław MituraDokończenie remontu i modernizacji oraz wyposażania pomieszczeń laboratoryjnych130 000
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, KrakówDr hab. inż. Jan T. BonarskiRemont i modernizacja pomieszczeń laboratorium90 000
Akademia Medyczna w Poznaniu, Zakład ImmunologiiProf. dr hab. Jan ŻeromskiAdaptacja i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych210 000
Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra i Zakład Biologii i GenetykiProf. dr hab. Janusz LimonRemont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych380 000
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Fizjologii i Biochemii RoślinProf. dr hab. Halina GabryśUzupełnienie infrastruktury pracowni spektroskopii i chromatografii gazowej40 000
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii SztukiProf. dr hab. Wojciech BałusWyposażenie meblowe fototeki Instytutu60 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, ToruńProf. dr hab. Alicja StrzelczykModernizacja siedziby Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry oraz instalacja zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego56 000
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, SandomierzKs. Marek Józef ReczekRemont i wyposażenie magazynu książek90 000
Uniwersytet Warszawski, Instytut GeofizykiDr Konrad BajerAdaptacja poddasza na pokoje do pracy naukowej oraz zakup wyposażenia meblowego90 000
Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii TechnicznejProf. dr hab. inż. Stanisław BieleckiModernizacja Pracowni Procesów Biotechnologicznych290 000
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział LekarskiProf. dr hab. med. Andrzej SzczudlikModernizacja pomieszczeń laboratoryjnych Kliniki Neurologii95 000
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiProf. dr hab. Stefan JackowskiWyposażenie meblowe wyremontowanych pracowni naukowych170 000
Akademia Medyczna w Białymstoku, Zakład Fizjologii DoświadczalnejProf. dr hab. Barbara MalinowskaDofinansowanie remontu i modernizacji pracowni eksperymentalnych300 000
Uniwersytet Warszawski, Instytut ArcheologiiProf. dr hab. Kazimierz LewartowskiWyposażenie meblowe wyremontowanych pracowni i montaż systemu zabezpieczeń80 000
Biblioteka Gdańska PANDr Maria PelczarWyposażenie meblowe magazynu książek415 000
Uniwersytet Jagielloński, Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań StrukturalnychProf. dr hab. Leonard ProniewiczRemont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na nową pracownię AFM100 000
łącznie4 232 000
Cofnij