Obszar: nauki przyrodnicze i medyczne

LaureatInstytucjaProjekt 
Prof.dr hab. Marek JakóbisiakAkademia Medyczna w Warszawie, Zakład ImmunologiiPoszukiwanie nowych metod terapii nowotworów na modelach mysich ze szczególnym uwzględnieniem łączenia immuno- i chemioterapii z terapią antyangiogenną i fotodynamiczną
Prof. dr hab. Andrzej JerzmanowskiUniwersytet Warszawski, Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin, Pracownia Biologii Molekularnej RoślinMolekularne mechanizmy rozwoju i kształtowania przystosowań u roślin
Prof.dr hab. Leszek KaczmarekInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, Zakład Neurobiologii Molekularnej i KomórkowejUdział regulacji genów w procesach uczenia się
Prof. dr hab. Józef KażmierczakInstytut Paleobiologii PAN, Warszawa, Zakład BiogeologiiRola mikroorganizmów w ewolucji biosfery i procesie litogenezy
Prof. dr hab. Małgorzata KossutInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, Zakład NeurofizjologiiInterneurony hamujące kory mózgowej w procesie uczenia się
Prof.dr hab. Małgorzata Krajewska-WalasekCentrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Zakład Genetyki MedycznejDysmorfologia w praktyce klinicznej. Badania nad rozpoznawaniem zespołów dysmorficznych uwarunkowanych defektami genów uczestniczących we wczesnym rozwoju zarodka
Prof. dr hab. Zdzisław KrawczykCentrum Onkologii - Oddział Gliwice, Zakład Biologii NowotworówModyfikowanie fenotypu komórek nowotworowych przez białka szoku termicznego Hsp70
Prof. dr hab. Włodzimierz KrzyźosiakInstytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Pracownia Genetyki NowotworówStrukturalne podstawy patogenezy i terapii celowanej w RNA
Prof. dr hab. Stefan MalepszySzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii RoślinRola endotransglikozylaz ksyloglukanowych w somatycznej embriogenezie ogórka
Prof. dr hab. Marek NiemiałtowskiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Wirusologii, Mykologii i ImmunologiiMolekularne mechanizmy patogenezy wirusowego zakaźenia oczu i mózgu: badania na modelu ortopokswirusa ospy myszy (ektromelii)
Prof. dr hab. Jacek OtlewskiUniwersytet Wrocławski, Instytut Biochemii i Biologii MolekularnejBiałka oddziałujące z kwasami nukleinowymi
Prof. dr hab. Juliusz PryjmaUniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii MolekularnejInterakcje monocytów z bakteriami zewnątrzkomórkowymi
Prof. dr hab. Marek ŚwitońskiAkademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli ZwierzątMutacje genów wpływających na wzrost zwierząt
Prof. dr hab. Grzegorz W.WęgrzynUniwersytet Gdański, Katedra Biologii MolekularnejMolekularne mechanizmy regulacji ekspresji genów i replikacji DNA
Prof. dr hab. Maciej ŻyliczMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN, WarszawaBiałka opiekuńcze w komórkach nowotworowych
Cofnij