Obszar: Nauki ścisłe

 

LaureatInstytucjaProjekt
Prof. dr hab. Andrzej SkowrońskiWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja KopernikaStruktura i geometria skończenie wymiarowych reprezentacji algebr oswojonego typu
Prof. dr hab. Kazimierz RząźewskiCentrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii NaukOptyka kwantowa i optyka atomów
Prof. dr hab. Mieczysław MąkoszaInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii NaukNowe koncepcje w zastosowaniach katalizy przeniesienia miedzy fazami
Prof. dr hab. Feliks PrzytyckiInstytut Matematyczny Polskiej Akademii NaukIteracje funkcji holomorficznych w wymiarze 1 - bifurkacje, zaburzenia nieholomorficzne, miary i geometria
Prof. dr hab. Lechosław C. Latos-GraźyńskiWydział Chemii Uniwersytetu WrocławskiegoModyfikacja rdzenia koordynacyjnego makrocykli porfirynoidowych - poszukiwanie efektywnych strategii kontroli właściwości metaloporfiryn i oligometaloporfiryn
Prof. dr hab. Andrzej LasotaWydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ŚląskiegoAsymptotyka układów dynamicznych działających na miarach
Prof. dr hab. Jerzy KijowskiCentrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii NaukTeorie podstawowych oddziaływań materii i ich aparat matematyczny
Prof. dr hab. Janusz JurczakWydział Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoSynteza, badania strukturalne oraz chemia supramolekularna związków makrocyklicznych
Prof. dr hab. Jerzy GębickiInstytut Techniki Radiacyjnej Politechniki ŁódzkiejNieenzymatyczne reakcje transhydrogenacji z udziałem NADH : aspekty mechanistyczne i aplikacyjne
Prof. dr hab. Tomasz DietlInstytut Fizyki Polskiej Akademii NaukZjawiska spinowe w układach niskowymiarowych
Prof. dr hab. Ewa DamekInstytut Matematyki Uniwersytetu WrocławskiegoPrzestrzenie funkcji związane z operatorami różniczkowymi drugiego rzędu na jednorodnych rozmaitościach rzeczywistych i zespolonych
Prof. dr hab. Andrzej BiałasInstytut Fizyki Uniwersytetu JagiellońskiegoFluktuacje w wielorodnej produkcji cząstek
Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-BirulaInstytut Matematyki Uniwersytetu WarszawskiegoGeometria algebraiczna
Prof. dr hab. Stanisław L. WoronowiczWydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoNiezwarte grupy kwantowe
Prof. dr hab. Andrzej A. ZdziarskiCentrum Astronomiczne Polskiej Akademii NaukBadania źródeł intensywnego promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu czarnych dziur
Cofnij