Obszar: nauki ścisłe

 

LaureatInstytucjaProjekt 
Prof. dr hab. Roman LebodaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział ChemiiPreparatyka nowych adsorbentów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych pod katem optymalizacji procesów adsorpcji i analizy substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego
Prof. dr hab. Jacek KossutInstytut Fizyki PAN, WarszawaZjawiska spinowe w niskowymiarowych strukturach z rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych i strukturach hybrydowych
Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁapkowskiPolitechnika Śląska, Wydział ChemicznyElektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania oligomerów i polimerów skoniugowanych
Prof. dr hab. Roman MicnasUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział FizykiNadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i uporządkowania elektronowe
Prof. dr hab. Józef SpałekUniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiNowa fizyka silnie skorelowanych fermionów w nanoukładach i nadprzewodnikach
Prof. dr hab. Andrzej UdalskiUniwersytet Warszawski, Obserwatorium AstronomicznePoszukiwanie pozasłonecznych układów planetarnych metodami fotometrycznymi
Prof. dr hab. Przemysław WojtaszczykUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiAproksymacja nieliniowa
Prof. dr hab. Marek ŻukowskiUniwersytet Gdański, Wydział Matematyki i FizykiInterferometria splątanych fotonów i kwantowa informatyka
Prof. dr hab. Józef E. KoreckiAkademia Górniczo Hutnicza, Wydział Fizyki i Techniki JądrowejFunkcjonalne nanostruktury epitaksjalne w katalizie i magnetyzmie
Prof. dr hab. Jerzy KaczorowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i InformatykiAnalityczna i algorytmiczna teoria liczb
Prof. dr hab. Bogumił JeziorskiUniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiTeoria oddziaływań molekuł otwartopowłokowych i jej zastosowania do opisu procesów spektroskopowych i zderzeniowych w ultraniskich temperaturach
Prof. dr hab. Mariusz JaskólskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział ChemiiBadania krystalograficzne struktury białek
Prof. dr hab. Aleksander JabłońskiInstytut Chemii Fizycznej PAN, WarszawaBadania składu i struktury pierwszych warstw atomowych powierzchni ciał stałych za pomocą spektroskopii elektronowych
Prof. dr hab. Jacek DobaczewskiUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiEgzotyczne własności jąder atomowych dalekich od stabilności
Prof. dr hab. inż. Zbigniew BrzózkaPolitechnika Warszawska, Wydział ChemicznyBadania nad nowymi receptorami wybranych bioanalitów i ich zastosowania w miniaturowych systemach analitycznych
Cofnij