Obszar: nauki przyrodnicze i medyczne

 

LaureatInstytucjaProjekt 
Prof. dr hab. Jan AlbrechtInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, WarszawaHamowanie transportu glutaminy jako potencjalna metoda terapii glejaków złośliwych
Dr hab. n. med. Stefan ChłopickiCollegium Medicum UJ, Zakład Farmakologii DoświadczalnejFarmakoterapia śródbłonka w niewydolności krążenia i w miażdżycy
Prof. dr hab. Stanisław CebratUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk PrzyrodniczychPoszukiwanie mechanizmów ewolucyjnych metodami bezpośrednich analiz porównawczych genomów oraz symulacji komputerowych
Prof. dr hab. Ryszard AdamiakInstytut Chemii Bioorganicznej PAN, PoznańStruktura liderowego RNA HIV-2 i jej dostępność dla specyficznej degradacji według mechanizmu RNAi w świetle terapii AIDS
Prof. dr hab. Czesław CierniewskiUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o ZdrowiuWspółdziałanie receptorów integrynowych z elementami układu fibrynolizy podczas adhezjii i migracji komórek w procesie angiogenezy
Prof. dr hab. Bożena Kamińska - KaczmarekInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, WarszawaNowe farmakologiczne induktory śmierci komórek nowotworowych od mechanizmu działania do próby terapii
Prof. dr hab. Paweł KisielowInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, WrocławPoszukiwanie, identyfikacja i chrakterystyka nowych genów zmieniających ekspresję podczas dojrzewania i selekcji limfocytów T w grasicy oraz poznawanie ich roli, przede wszystkim w układzie odpornościowym
Dr hab., prof. UG Igor KoniecznyMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w GdańskuPlazmidy w komórkach bakterii - molekularne mechanizmy replikacji i utrzymywania
Prof. dr hab. Jan KozłowskiUniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o ŚrodowiskuEwolucja strategii życiowych teoria i jej weryfikacja
Prof. dr hab. Jacek KużnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, WarszawaMetabolizm beta-kateniny w zdrowiu i chorobie
Prof. dr hab. n. med. Jan LubińskiPomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Międzynarodowe Centrum Nowotworów DziedzicznychObniżenie ryzyka raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji genu BRCA1 poprzez suplementację diety selenem
Prof. dr hab. Ryszard OlińskiAkademia Medyczna w Bydgoszczy, Wydział FarmacjiUszkodzenia oksydacyjne DNA i czynniki wpływające na ich usuwanie jako potencjalne markery ryzyka i przebiegu choroby nowotworowej. Znaczenie diety, tempa metabolizmu i glikozylazy OGG1 w procesie kształtowania poziomu oksydacyjnych uszkodzeń DNA.
Prof. dr hab. med. Jerzy OstrowskiCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika GastroenterologiiGenomika i proteomika w poszukiwaniu nowych testów diagnostycznych i predykcyjnych w onkologii
Prof. dr hab. Jan PotempaUniwersytet Jagielloński, Wydział BiotechnologiiBakteryjne enzymy proteolityczne jako czynniki wirulencji i cel terapii antyinfekcyjnej z zastosowaniem ich specyficznych inhibitorów
Prof. dr hab. med. Adam TorbickiInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki PiersiowejPrace nad rozpoznawaniem, znaczeniem prognostycznym oraz zapobieganiem postępującego uszkodzenia miocytów prawej komory w nadciśnieniu płucnym
Cofnij