Obszar: nauki ścisłe

 

LaureatInstytucjaProjekt 
Prof. dr hab. Bogusław BuszewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział ChemiiNowej generacji mikro- i nanoukłady do oznaczania związków biologicznie aktywnych i mikroorganizmów za pomocą technik separacyjnych
Doc. dr hab. Karol GrelaInstytut Chemii Organicznej PAN, WarszawaPoszukiwanie nowych, przyjaznych środowisku warunków prowadzenia reakcji metatezy - nowe katalizatory, aktywacja, immobilizacja, nowe rozpuszczalniki
Prof. dr hab. Robert HołystInstytut Chemii Fizycznej PAN, WarszawaFizykochemia inspirowana biologią i nanotechnologią
Prof. dr hab. Paweł KafarskiPolitechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyProjektowanie i synteza aminofosfonianów i fosfinopeptydów jako potencjalnych leków chorób cywilizacyjnych
Prof. dr hab. Janusz KałużnyCentrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika, WarszawaAstrofizyka gromad kulistych i gwiazd podwójnych
Dr hab. Rafał LatałaUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiWysokowymiarowy rachunek prawdopodobieństwa
Prof. dr hab. Jerzy LewandowskiUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiKwantowe i klasyczne zagadnienia teorii względności
Prof. dr hab. Tomasz ŁuczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i InformatykiStruktury losowe i pseudolosowe
Prof. dr hab. Bronisław MarciniakUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział ChemiiFotoindukowane reakcje chemiczne związków organicznych zawierających atom siarki lub krzemu ważnych dla biologii i chemii materiałowej. Przeniesienie elektronu, atomu wodoru, fotoizomeryzacja
Prof. dr hab. Andrzej Michał OleśUniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejZjawiska kwantowe w układach silnie skorelowanych elektronów
Prof. dr hab. Marek SzymońskiUniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejSamoorganizacja struktur molekularnych na powierzchniach półprzewodników i izolatorów
Prof. dr hab. Tomasz WojtowiczInstytut Fizyki PAN, WarszawaNanodruty półprzewodnikowe związków II-VI dla nanoelektroniki, biologii i medycyny
Cofnij