Obszar: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie

LaureatProjektInstytucja
Prof. dr hab. inż. Andrzej BartoszewiczOptymalne ślizgowe sterowanie obiektami dynamicznymi.Politechnika Łódzka
Dr hab. Krzysztof BelczyńskiBadania obiektow zwartych: SNIa, ULX oraz zrodel GR.Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Bożena CzernyKwazary jako znaczniki rozkładu ciemnej energii.Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Teodor Paweł GotszalkNanometrologia z zastosowaniem zaawansowanych metod mikroskopii bliskich oddziaływań (NanoMetSPM).Politechnika Wrocławska
Prof.dr hab. Lech Tadeusz JanuszkiewiczGeometryczna teoria grup.Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Piotr KossackiManipulacja spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych.Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mieczysław MastyłoMetody interpolacyjne w teorii operatorów i przestrzeni Banacha.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Robert MoszyńskiTeoretyczne modelowanie fundamentalnych procesów molekularnych w reżimie niskich temperatur nowoczesnymi metodami teorii struktury elektronowej.Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Maciej OgorzałekNowe metody obliczeniowe do projektowania układów mikro-elektronicznych następnych generacji.Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz WójsMagneto-optyka nanostruktur półprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 (pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej).Politechnika Wrocławska
Cofnij