Obszar: nauki chemiczne i o materiałach

LaureatProjektInstytucja
Prof. dr hab. Grzegorz ChałasińskiNowe przybliżenia funkcjonału gęstości elektronowej odpowiednie do projektowania układów w chemii supramolekularnej i elektronice organicznej
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Dr hab. Piotr GarsteckiZastosowania technik mikroprzepływowych w chemii, biologii i diagnostyceInstytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Ewa GóreckaNematyki czy to naprawde proste fazy ciekło krystaliczneUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Prof. dr hab. Daniel GrykoSynteza policyklicznych związków heterocyklicznych poprzez węwnątrzcząsteczkowe odwodornienie w obecności kwasów Lewisa i BrønstedaInstytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Grzegorz KarczewskiEpitaksja z wiązek molekularnych oraz własności fizyczne studni kwantowych CdTe/Bi/ Pb1-x SnxTe /Bi/CdTe.Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Janusz Zbigniew LewińskiOd Prekursorów Molekularnych do Nanomateriałów FunkcjonalnychInstytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Adam LiwoJednolity model gruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol oraz jego rozszerzenie na opis wieloskalowy tych układówUniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Prof. dr hab. inż. Marek SamoćNieliniowa nanobiofotonika: Badania nieliniowych procesów optycznych istotnych dla bioobrazowania i terapii indukowanych światłem prowadzone w domenie femtosekundowejPolitechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Prof. dr hab. Jacek UlańskiWielofunkcyjne nanoustrukturyzowane materiały dla elektroniki organicznejPolitechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Cofnij