LaureatJednostkaPrzedmiot subwencji
Prof.dr hab.inż. Mieczysław LapkowskiPolitechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów w Gliwicachspektrofotometr FTIR
Prof.dr hab. Ryszard JakubasUniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznejdylatometr TMA 7
Prof.dr hab. Lucjan SobczykUniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznejmikroskop polaryzacyjny, stolik grzewczy
Prof.dr hab. Kazimierz ŁukaszewiczPolska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocławdetektor promieniowania rtg kamera CCD
Prof.dr hab. Bożena HilczerInstytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznańmikroskop ramanowski, kriostat helowy
Prof.dr hab. Zofia KosturkiewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemiiprzystawki nisko i wysokotemperaturowa do dyfraktometru czterokołowego
Prof.dr hab. Jerzy ProchorowInstytut Fizyki PAN, Warszawaspektrograf siatkowy, bramkowany detektor CCD
Prof.dr hab. Jacek UlańskiPolitechnika Łódzka, Instytut Polimerówspektrometr Ramana
Prof.dr hab. Wojciech NawrocikUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizykichłodziarka helowa
Prof.dr hab. Jan GodlewskiPolitechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanejaparatura do pomiaru spektralnych i prądowo napięciowych zależności fotoprzewodnictwa w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni
Prof. dr hab.inż. Roman DąbrowskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznejspektrofotometr FI-IR z wyposażeniem
Prof.dr hab. Juliusz SworakowskiPolitechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznejzestawy do dynamicznego holograficznego przetwarzania danych i do badania luminescencji
Prof.dr hab. Tadeusz LutyPolitechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznejdetektor CCD, kalorymetr DSC-7
Dr Ewa GóreckaUniwersytet Warszawski, Wydział Chemiisiatkowy monochromator G70
Doc.dr hab. Stanisław WróbelUniwersytet Jagielloński, Instytut Fizykiniskotemperaturowa przystawka do kalorymetru DSC 404
Prof.dr hab. Jerzy ZiołoUniwersytet Śląski, Instytut Fizykifourierowski spektrometr podczerwieni
Prof.dr hab. Józef K. MościckiUniwersytet Jagielloński, Instytut Fizykizestaw urządzeń do wykonania komórek elektrooptycznych
Cofnij