Laureatami Nagrody Naukowej COPERNICUS w 2010 roku zostali:

 

  • Prof. Jan Misiewicz z Politechniki Wrocławskiej

Prof. Jan Misiewicz jest specjalistą w dziedzinie fizyki ciała stałego fizyki półprzewodników. Pracę doktorską obronił w 1979 roku na Politechnice Wrocławskiej, z którą związany jest do dziś. W 1989 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Należy do grupy inicjatorów powołania na Politechnice Wrocławskiej Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii. W latach 1996-2002 był dyrektorem Instytutu Fizyki, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat kieruje kilkunastoosobową grupą badawczą oraz Laboratorium Fizyki Półprzewodników. Obecnie jest ponownie dyrektorem Instytutu Fizyki. Czterokrotnie otrzymał Nagrody Ministra Nauki. W 2005 roku został laureatem prestiżowego wyróżnienia subsydium profesorskiego ? MISTRZ ? przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

  • Prof. Alfred Forchel z Uniwersytetu w Würzburgu

Prof. Alfred Forchel jest fizykiem. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą struktury półprzewodnikowe i nanomateriały. Swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie w 1983 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1988 roku habilitację. Od 1990 roku do dzisiaj jest związany z Uniwersytetem w Würzburgu. Kierował uniwersyteckim Laboratorium Mikrostruktur, był również jednym z twórców pierwszego kierunku studiów w obszarze nauk inżynieryjnych na Uniwersytecie w Würzburgu – Technika Nanostruktur, od 1994 roku przez cztery kolejne kadencje pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Fizyki. Jest współtwórcą utworzonego w 2008 roku uniwersyteckiego Centrum Nanotechnologii oraz inicjatorem powstania Centrum Badawczego Materiałów Złożonych im. Wilhelma Conrada Roentgena, którym kieruje od 2007 roku. Od jesieni 2009 roku piastuje stanowisko rektora Uniwersytetu w Würzburgu.

 

Informacja o wspólnych badaniach laureatów Nagrody COPERNICUS 2010

Prof. Jan Misiewicz i prof. Alfred Forchel współpracują ze sobą od 10 lat w zakresie fizyki nanostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych dla urządzeń optoelektronicznych. Naukowcy realizują wspólnie projekty badawcze i stymulują owocną wymianę naukową pomiędzy Wrocławiem a Würzburgiem, w której biorą udział zarówno studenci jak i pracownicy naukowi.

Dzięki współdziałaniu laureatów Nagrody Copernicus polscy badacze z zespołu prof. Jana Misiewicza (m.in. dr Grzegorz Sęk) przyczynili się do przełomowego odkrycia z zakresu kwantowej elektrodynamiki mikrownęk, które zostało opisane w ?Nature? w 2004 roku. Badanie to wykazało, że foton w mikrownęce może w sposób koherentny wymieniać energię z parą elektron-dziura uwiezioną w kropce kwantowej.

Istotnym elementem współpracy obu uczelni jest także wymiana naukowa, w ramach której studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej uczestniczyli w Letnich Szkołach Nanofotoniki w Würzburgu, w katedrze prof. Forchela odbywały się staże podoktorskie, profesorowie z Würzburga prowadzili gościnne wykłady dla studentów i doktorantów z Wrocławia. Współpraca między polskimi i niemieckimi naukowcami prowadzona była także w ramach wspólnych, europejskich projektów poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom telekomunikacyjnym. Od grudnia 2009 roku, po objęciu przez prof. Forchela funkcji rektora Uniwersytetu w Würzburgu, obie uczelnie działają na mocy formalnego porozumienia o współpracy, świadczącego o wadze dotychczasowych wspólnych dokonań i dającego impuls do rozwoju działań w przyszłości.

Cofnij