Laureatami Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS w 2012 roku zostali:

 

  • Profesor Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej

Profesor Błażewicz w 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. W 1977 roku obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Elektrycznej tej uczelni. Habilitację uzyskał w 1980 roku, a tytuł profesora ? siedem lat później. W latach 1981-1984 pełnił funkcję zastępcy dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej, a od roku 1987  – zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki, w którym w 1995 roku stanął na czele Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania.  Pracował również na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994-1999). Od 1999 roku jest profesorem w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.  Opublikował 15 monografii naukowych oraz ponad 320 oryginalnych prac, które były dotąd cytowane ponad 2900 razy (ISI Web of Knowledge). W 1991 roku otrzymał Złoty Medal przyznawany przez European Association of Operational Research Societies. Jest członkiem (Senior Member) Institute of Electrical and Electronic Engineers (od 2005 roku). W roku 2006 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Siegen.
 

  • Profesor Erwin Pesch z Uniwersytetu w Siegen

Profesor Pesch studiował matematykę i informatykę na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Na tej samej uczelni zrobił doktorat i uzyskał habilitację. W latach 1989-1994 pracował na Wydziale Gospodarki Uniwersytetu w Maastricht. Przez kolejne 7 lat był profesorem nauk o gospodarce na Uniwersytecie w Bonn. Obecnie wykłada i pracuje naukowo na Uniwersytecie w Siegen. Profesor Pesch zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami łączącymi  informatykę gospodarczą, systemy wspierające procesy podejmowania decyzji, logistykę i zagadnienia z obszaru planowania zatrudnienia. Jest doradcą wielu firm i koncernów. Autor 4 książek i blisko 120 publikacji naukowych. Koordynator i realizator wielu projektów badawczych.

 

 

Informacja o wspólnych badaniach laureatów Nagrody COPERNICUS 2012

Profesorowie Błażewicz i Pesch są czwartym polsko-niemieckim ?tandemem naukowym? uhonorowanym przyznawaną przez FNP i DFG Nagrodą Copernicus. Laureaci współpracują od ponad 20 lat. Zajmują się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do optymalizacji procesów przemysłowych (szeregowanie zadań) oraz zagadnieniami dotyczącymi bioinformatyki. Rezultatem tej kooperacji jest ponad 30 wspólnych publikacji naukowych. Badacze występowali także ze wspólnymi prezentacjami na wielu konferencjach i seminariach naukowych. Najważniejszym wspólnym dokonaniem obu profesorów jest monografia ?Scheduling Computer and Manufacturing Processes? oraz publikacja ?Handbooks in Information Systems?, której są współautorami. Współpraca obu badaczy dotyczy również wpierania rozwoju młodych uczonych z Polski i Niemiec. Laureaci byli opiekunami naukowymi 20 doktorantów i postdoców, zainicjowali program wymiany studenckiej między swoimi uczelniami oraz cykl seminariów badawczych realizowanych przez obie te instytucje.  
 

Cofnij